Geschiedenis en erfgoed, bondgenoten of concurrenten?

In de reeks Standpunten, een publicatiereeks van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, verscheen zopas de symposiumbundel Geschiedenis en erfgoed, bondgenoten of concurrenten?.

Het boek bevat de acta van het tweede historische debat van het Vlaams Instituut voor Geschiedenis (VIGES), dat plaatsvond op 9 februari 2012 in het Paleis der Academiën in Brussel. De bundel werd uitgegeven onder het GPRC-label, een kwaliteitslabel waarmee de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) aangeeft dat de publicatie die dit label draagt, een peer-reviewprocedure heeft doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden.

Met het debat wilde VIGES van gedachten wisselen over de relaties tussen de geschiedbeoefening en de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen en daarbuiten. Het debat werd opgebouwd rond de keynotelezing van Willem Frijhoff, met als titel 'De historicus uitgedaagd'. Verschillende sprekers uit de sector gaven daarna hun visie op het thema.

In de publicatie leest u meer over - onder meer - de standpunten van de culturele en privaatrechterlijke archiefinstellingen (ook in Wallonië), de bibliotheeksector, de publieke archieven als beheerders van cultureel erfgoed, de beleidsmatige aspecten versus de geschiedenisopleiding, de traditionele historiografie en het erfgoedbeleid van de overheid, het erfgoed en het historisch onderzoek naar de wereldoorlogen, de industriële archeologie, de Koning Boudewijnstichting, Het Letterenhuis met als standpunt dat archieven niet alleen voor historici zijn, de bijdrage van de wetenschap aan het behoud van erfgoed (KIK), de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis en het STAM als een van de stedelijke musea. De publicatie wordt afgerond met een weergave van het publieksdebat.

Geschiedenis en erfgoed, bondgenoten of concurrenten? (ISBN: 9789065691125) verscheen als negende nummer in de reeks Standpunten, kost 8 euro en is verkrijgbaar bij de KVAB. Bestellen kan via publicaties@kvab.be of de website van KVAB.