Erfgoed Balen is Ambassadeur Heemkunde Vandaag

Zaterdag werd tijdens Heemkunde Actueel, de jaarlijkse studiedag van Heemkunde Vlaanderen, voor de tweede keer een Ambassadeur Heemkunde Vandaag verkozen. Erfgoed Balen en de werkgroep Balen Bevrijd sleepten de titel in de wacht. "Met de titel van Ambassadeur willen we innovatieve methodes, originele projecten, inspirerende ideeën, maar ook begeesterende figuren of verenigingen uit het heemkundig veld in de kijker plaatsen", zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen.

De jury loofde Erfgoed Balen voor zijn stevige en gestructureerde werking rond erfgoed die getuigt van een langetermijnvisie. Ook de wijze waarop jongeren worden betrokken verdient volgens de juryleden alle lof. Erfgoed Balen is een vereniging met een brede blik op de rol van erfgoed in de samenleving (vandaag).

"De vele samenwerkingen van deze heemkring en duurzame verbanden tonen aan dat deze vrijwilligersvereniging ten volle de hedendaagse uitdaging van het creëren van draagvlak en betrekken van gemeenschappen bij erfgoed aangaat", zegt Dierickx. "Uit dit alles blijkt dat Erfgoed Balen en de werkgroep Balen Bevrijd een performante en levendige heemkundige kring is die de titel Ambassadeur Heemkunde Vandaag meer dan waard is."

De winnaars van het Ambassadeurschap kregen naast een trofee en een forum op Heemkunde Actueel ook onderstaand filmpje aangeboden waarin de werking en de verdiensten van deze vaandeldragers van hedendaagse heemkunde worden voorgesteld aan het brede publiek.

Bron: Heemkunde Vlaanderen

heemkunde
Ambassadeur Heemkunde Vandaag