Enkele verbrande handschriften uit de Leuvense universiteitsbibliotheek (deels) terug ‘beschikbaar’

Om de verwoestingen aangericht tijdens de Eerste Wereldoorlog enigszins te vergoeden, werd Duitsland na de wapenstilstand verplicht tot het uitvoeren van herstelbetalingen aan de Leuvense universiteitsbibliotheek. Zo ontstond een reeks van 357 G-handschriften, waarbij de letter G stond voor ‘Germania’. Spijtig genoeg overleefden slechts 34 van deze handschriften de brand van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 300 andere waren definitief verloren. Definitief? Niet helemaal, want vóór 1940 had het Franse Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) veertien handschriften, allemaal met werken van klassieke Latijnse auteurs als Cicero en Ovidius, op microfilm gezet.

Twaalf van deze handschriften kwamen uit de G-reeks. Twee andere kwamen uit de D-reeks, een tweede reeks handschriften verzameld tussen de beide wereldoorlogen, en waarbij D verwijst naar ‘donateurs’. Spijtig genoeg werden slechts twee handschriften integraal op microfilm gezet, van de andere zijn dus slechts een beperkt aantal folio’s zo bewaard. Onlangs heeft het IRHT deze microfilms gedigitaliseerd en toegevoegd aan haar databank Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux. Geen evidente opgave overigens, want het materiaal is meer dan 70 jaar oud.

Wie dus nu naar de Bibliothèque virtuelle surft, en daar in de alfabetische stedenlijst op ‘Leuven’ klikt, kan deze afbeeldingen bekijken. Omwille van de ouderdom van de microfilms is de kwaliteit niet altijd ideaal, maar toch is het een mooi resultaat van een klein Frans-Belgisch samenwerkingsproject.

Bron: Universiteitsbibliotheek KU Leuven