Deadline nadert voor aanvragen investeringssubsidies culturele infrastructuur met bovenlokaal belang

Nog tot en met 30 april 2013 kunt u bij het Fonds Culturele Infrastructuur een aanvraag indienen voor investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. De investeringssubsidies zijn bedoeld als een stimulans voor de bouw, de uitbreiding en renovatie, verbouwing of aankoop van culturele infrastructuur die het lokale en interlokale (een of enkele gemeenten) overstijgt.

De komende vijf jaar (2012‐2016) gaat in de sectoren cultuur, kunst en jeugd de prioriteit onder meer naar cultureel‐erfgoeddepots die voorzien in een open depot waar iedereen objecten en materialen moet kunnen consulteren in een consultatieruimte en die ook openstaan voor andere dan de eigen collecties. Verder is er ook bijzondere aandacht voor digitalisering van filmvertoners die een duidelijke maatschappelijke, socio‐culturele of erfgoedwaarde hebben of lid zijn van een netwerk ondersteund door Europa, met focus op de Europese film. (Meer over de prioriteiten)

De aanvragen voor een investeringssubsidie voor prioritaire sectorale infrastructuur voor het jaar 2013 moeten ingediend worden uiterlijk op 30 april 2013 bij: Fonds Culturele Infrastructuur, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Voor deze oproep worden geen aanvraagformulieren verstrekt.

Het projectvoorstel bevat:

  • de identificatie van de aanvrager en van de infrastructuur;
  • een beschrijving en motivatie van het investeringsproject;
  • een argumentatie dat voldaan is aan de algemene voorwaarden en aan de specifieke voorwaarden;
  • de vermelding in welke mate voldaan is aan de beoordelingscriteria;
  • een technische omschrijving van de voorgenomen werken (ruimten en afmetingen);
  • het investeringsplan (overzicht van de investeringsuitgaven) en het financieringsplan (overzicht van de inkomsten) van het project.


De aanvrager moet met het aanvraagdossier duidelijk bewijzen dat wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden voor prioritaire sectorale culturele infrastructuur vermeld in artikel 5, artikel 6 en artikel 7 van het besluit.

Meer informatie: website CJSM