Deadline indienen subsidieaanvragen provincie West-Vlaanderen: 15 maart 2015

Met de projectsubsidie wil de provincie bovenlokale projecten rond de zorg voor en het beheer en de ontsluiting van het West-Vlaamse erfgoed financieel ondersteunen. De investeringssubsidie beoogt de ondersteuning van erfgoedprojecten van infrastructurele aard met een duurzaam of permanent karakter, voor de publieksgerichte valorisatie van erfgoed of voor de collectiegerichte bewaring van erfgoedcollecties, beide met een duidelijk regionale uitstraling en werking.

Met de werkingssubsidie wenst de provincie bovenlokale erfgoedorganisaties (d.w.z. erfgoedorganisaties die werken over minstens twee gemeenten) te ondersteunen en te stimuleren tot een kwaliteitsvolle en erfgoedwerking.
Alle informatie en aanvraagformulieren vindt u online.