De Vlaamse Erfgoedbibliotheek publiceert 'De wet van de remmende achterstand'

Cover Wet van de remmende achterstand

Begin 2011 gaf de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aan de Onderzoeksgroep Boek, Bibliotheek en Informatie van de Universiteit Antwerpen de opdracht om een bevraging te organiseren van 25 erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. In deze enquĂȘte werd gepeild naar de noden en behoeften van deze erfgoedbibliotheken op het vlak van bibliografische ontsluiting, digitalisering en conservering van de bewaarcollecties.

Het verslag van dit uitgebreide onderzoek werd (volledig klimaatneutraal) gedrukt als derde nummer in de reeks 'Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken'. Het rapport dat de veelzeggende titel 'De wet van de remmende achterstand' heeft gekregen, toont duidelijk aan dat de sector van de erfgoedbibliotheken dringend nood heeft aan een boost.

Erfgoedbibliotheken in actie
Inmiddels werden de conclusies uit het rapport door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vertaald naar concrete beleidsaanbevelingen gericht aan de Vlaamse overheid. De strategische nota 'Erfgoedbibliotheken in actie. Aanbevelingen voor een performante sector in 2020' is hiervan het resultaat. Hierin worden een toekomstbeeld voor de sector van erfgoedbibliotheken en een eerste reeks resultaatsgerichte beleidsaanbevelingen gepresenteerd.

Beide publicaties werden op 15 november officieel voorgesteld op het derde Overlegplatform voor Erfgoedbibliotheken. Een digitale versie van zowel het onderzoeksrapport als de strategische nota is terug te vinden via de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Een gedrukt exemplaar van Armarium 3 kan via een online formulier worden besteld.

Bron: Vlaamse Erfgoedbibliotheek