De boom op het dak. Verdiepingen in het figurentheatererfgoed

Cover De boom op het dakFARO en Het Firmament stellen een gloednieuw boek over figurentheatererfgoed voor: 'De boom op het dak. Verdiepingen in het figurentheatererfgoed'.

Van 2005 tot 2009 voerde Het Firmament, (t)Huis voor figurentheater, in samenwerking met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, een diepgaand onderzoek uit naar de mogelijkheden om de tot hiertoe weinig bekende erfenis van het figurentheater te vrijwaren en een actuele invulling te geven. De kroon op het onderzoekswerk is het boek 'De boom op het dak. Verdiepingen in het figurentheatererfgoed'.  

Het  boek wil een inspiratiebron zijn voor ieder die zich wil verdiepen in figurentheatererfgoed. Het toont hoe je met dat erfgoed dynamisch kunt omgaan. Een missie die zich richt op het erfgoedveld en het figurentheaterlandschap in Vlaanderen. Figurentheater is de eeuwenoude kunst van theater maken met behulp van theaterpoppen. Het is een wondere wereld van levenloze acteurs, een uniek universum dat zich situeert op het snijpunt van verschillende vraagstukken. Hete hangijzers die voor de cultureel-erfgoedsector vandaag brandend actueel zijn. Hoe vindt figurentheater het goede evenwicht op het koord tussen immaterieel en materieel erfgoed? Hoe kunnen beide erfgoedcomponenten samen ingezet worden om een sterk geheel te smeden? Met 'De boom op het dak' brengen FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en Het Firmament, (t)Huis voor figurentheater, verslag uit van de zoektocht naar antwoorden op deze vragen.  

Deze publicatie is niet meer in voorraad.

Opening / lancering
figurentheater
Het Firmament