Cultuur is goed voor u … en voor de gemeenschap. Onderzoeksrapport De waarde van cultuur

Wat levert dat eigenlijk op, investeren in cultuur? Over die vraag woeden soms hevige debatten, waarbij voor- en tegenstanders van een actief cultuurbeleid soms positie innemen op basis van weinig onderbouwde aannames pro en contra. Er is dus dringend nood aan objectivering. Om die reden brachten een 15-tal actoren uit de kunsten, het erfgoedveld en de sociaal-culturele sector het nodige budget samen voor een collectieve onderzoeksopdracht, met steun van de Vlaamse overheid.

Academische opdracht

Een multidisciplinaire ploeg van sociologen, economen en psychologen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ging de uitdaging aan om rond bovenstaande vragen het kaf van het koren te scheiden. Het onderzoek is opgebouwd rond vier delen:

  1. een exploratie van de kernvraag, met een afbakening van centrale begrippen (kunst, cultuur, creativiteit ... waarden, impact, effecten, 'kapitaal' …);
  2. een inventarisatie van maatschappelijke vooronderstellingen en empirisch gemeten waarden;
  3. een cultuurpolitiek interpretatiekader;
  4. een overzicht van waardevolle onderzoeken en casestudies, telkens met korte beschrijving.


De onderzoekers hebben daarbij oog voor zowel het 'meetbare' als het 'onmeetbare' en staan uitgebreid stil bij cultuur als de maatschappelijke bouwsteen die als geen ander zin aan een mensenleven kan geven.

Communicatieopdracht

Om de voornaamste inzichten uit het vuistdikke rapport breed te verspreiden, geven de opdrachtgevers ook een compact leesboekje uit van de hand van publicist Patrick De Rynck. Het boekje De waarde van cultuur' wordt gratis gedistribueerd in een oplage van enkele duizenden exemplaren.

Het uitgebreide onderzoeksrapport en de hiervan afgeleide reader 'De waarde van cultuur' kunnen vanaf vandaag gratis worden gedownload op www.vlaanderen.be/cultuur en op de websites van de opdrachtgevers (klik hier voor de publicatie op de website van FARO).

De onderzoeksopdracht 'De waarde van cultuur' gaat uit van de volgende steunpunten: Socius, Locus, Cultuurnet Vlaanderen, FARO, Vlaams Theater Instituut, Bibnet, Circuscentrum, BAM, Forum voor Amateurkunsten, Demos, Stichting Lezen, Muziekcentrum Vlaanderen en Vlaams Architectuurinstituut. De opdracht werd gerealiseerd met steun van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en in samenwerking met het onderzoeksplatform Cultuur.

De waarde van cultuur als rode draad van het vijfde publieksmoment Cultuurforum 2020

Het thema 'De waarde van cultuur' vormt ook de inhoudelijke kapstok van het vijfde publieksmoment van het Cultuurforum 2020 op woensdag 23 april in Leuven. Op deze jaarlijkse ontmoeting tussen professionals en beleidsmakers uit de cultuursectoren komt het onderzoek 'De waarde van cultuur' aan bod in een aparte parallelsessie. Daarnaast is het thema de rode draad van de openingsrede van Catherine de Zegher (directeur Museum voor Schone Kunsten, Gent) en het hierop volgende debat met verschillende opiniemakers.

Bron: Persbericht