Conceptnota onroerend erfgoed

Vlaams minister Geert Bourgeois stelde op 23 juli 2010 in de Vlaamse Regering een conceptnota voor met daarin de eerste ideeën voor een nieuw decreet onroerend erfgoed. Als gevolg van opeenvolgende wijzigingen in de regelgeving en allerlei nieuwe inzichten inzake de integrale benadering en het behoud en beheer van onroerend erfgoed, is er stilaan nood aan een nieuw decreet. De ideeën in de conceptnota geven een richting aan en maken duidelijk hoe wij in Vlaanderen in de 21ste eeuw onze landschappen, monumenten en archeologische vindplaatsen willen behouden.

Nog tot 30 september 2010 heeft iedereen die dat wenst, de mogelijkheid om zijn of haar mening te geven over de conceptnota. Nieuwe ideeën, bedenkingen en suggesties kan u kwijt op de website van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO). In oktober zullen alle aangebrachte ideeën en bedenkingen gebundeld en anoniem worden meegedeeld op de website van het departement RWO. Waardevolle nieuwe ideeën en kritische bedenkingen worden zeker besproken en opgenomen in het einddocument, dat de echte basis voor het nieuwe decreet onroerend erfgoed zal vormen.