Breng superdiversiteit in uw organisatie binnen!

Op 26 mei toveren we de Trouwzaal van het Antwerpse stadhuis om tot discussieruimte over superdiversiteit in de culturele sector. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt verder toe. In steden als Brussel of Rotterdam vormen mensen met wortels in migratie al de meerderheid van de stadsbewoners. Volgend decennium is dat ook in Antwerpen een realiteit. Migratie verandert onze samenleving. Op een halve eeuw evolueerden we tot een echte migratiesamenleving. Stedelijkheid vandaag is leven in superdiversiteit.

Die diversiteit ligt echter nog altijd gevoelig. Ze roept onzekerheid en weerstand op. We blijven denken in verouderde wij-en-zij-opdelingen, waar de werkelijkheid al veel hybrider en complexer is. Hoe verandert superdiversiteit onze samenleving? Hoe leven we samen in superdiversiteit? En stellen we de juiste vragen? Het armoederisico bij mensen van andere etnische afkomst is onaanvaardbaar hoog en vele jongeren hebben moeite om hun plek te vinden.

Welke uitdagingen brengt superdiversiteit mee voor musea? Welke rol kunnen musea spelen in het realiseren van betrokkenheid met de bewoners en het creëren van burgerschap in de samenleving? Superdiversiteit houdt musea een spiegel voor: over wat er vandaag in onze musea al dan niet te beleven valt. En daar valt heel wat uit te leren.

Dirk Geldof, auteur van het boek 'Superdiversiteit' gaat  in gesprek met Vik Leyten (KMSKA), Jan Eijkelenburg (JES), Sebastiaan Engelborghs (neuroloog, specialist dementie) en Rachid Atia (Atlas).

Schrijf u vandaag nog in via de kalender van faronet.be.