Bibliotheek Universiteit Antwerpen informeert over eerstelijnsconservering

Foto: Boekrestauratie De Valk

De Universiteit Antwerpen is begin maart gestart met de eerstelijnsconservering van zo'n 1.500 boeken. Aan een tempo van vijftig boeken per dag worden eerst een 750-tal boeken uit de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap aangepakt, daarna gaat het project verder met boeken van de afdeling Bijzondere Collecties.

Doel is alle boeken een eerste conserverende behandeling te geven. Na afloop is er inzicht in de materiële staat van de collectie op stukniveau. Het project wordt onder meer mogelijk gemaakt met de steun van een privésponsor, de vzw M.E. Belpaire.

Het werk wordt uitgevoerd door een team van dertien mensen; medewerkers van de bibliotheek zelf, vrijwilligers met al enige ervaring op het gebied van boekrestauratie en studenten van de opleiding papierrestauratie van de Artesis Hogeschool in Antwerpen. De bibliothecarissen van de beide collecties werken ook mee; Ellen Storms en Erna Van Looveren. De coördinatie en begeleiding van het project zijn in handen van Marijn de Valk, zelfstandig boekconservator-restaurator uit Middelburg (NL).

Vorig jaar liep een soortgelijk project in de Openbare Bibliotheek Brugge. Naast het schoonmaken van de boeken, het registreren van de schade en het uitvoeren van conserverende behandelingen, werkt de UA ook mee aan een nieuw project van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Die ontwikkelt op dit moment een schaderegistratie op collectieniveau. Hiervoor wordt informatie verzameld op basis van een representatieve steekproef van de hele
collectie.

Blijf op de hoogte

De Universiteit Antwerpen publiceert tussen nu en september een maandelijkse nieuwsbrief met nieuws en updates van het project. Een abonnement nemen op de nieuwsbrief kan via Ellen Storms, +32 (0)3 265 48 15 of ellen.storms@ua.ac.be

Foto: Boekrestauratie De Valk