Bibliotheek KIT zoekt nieuwe bestemming voor bibliotheekcollectie van na 1950

Per 1 augustus 2013 is de bibliotheek van het Nederlandse Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) voorgoed gesloten, een gevolg van drastische rijksbezuinigingen. Momenteel wordt geprobeerd om de omvangrijke collectie onder te brengen in andere instellingen. Ruim 60% van de bibliotheekcollectie (ca. 700.000 publicaties) wacht nog op een nieuwe bestemming.

De belangrijkste onderwerpsgebieden van de nog resterende collectie zijn: sociale en economische ontwikkelingen, plattelandsontwikkeling, voedselzekerheid, landbouw en gender, politieke en institutionele ontwikkelingen (waaronder bestuur en conflictbeheersing), veiligheid en mensenrechten, werkgelegenheid, milieu, cultuur en gezondheidszorg. In overeenstemming met het beleid van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) zijn de laatste acht jaar vooral de millenniumdoelen uitgangspunt geweest bij de collectievorming en vanaf 2012 de prioritaire BuZa-thema’s (Voedselzekerheid, Reproductieve gezondheid en rechten, Water en sanitatie, Vrede, veiligheid en rechtsorde).

Voor alle duidelijkheid gaat het om delen van de bibliotheekcollectie, aangeschaft na 1950. Het gaat uitdrukkelijk niet om de erfgoedcollectie, die in zijn geheel naar de Universiteit van Leiden gaat.

Voorwaarden: De boeken worden in eigendom overgedragen.  

Geïnteresseerde bibliotheken die (een deel van) de bibliotheekcollectie willen overnemen, kunnen contact opnemen met:

 

Sectoren
Cultureel-erfgoedsector