BAM zoekt pilootprojecten ‘Publieksbemiddeling en digitale media’

BAM en LUCA School of Arts werken samen om organisaties voor beeldende kunst te ondersteunen bij het realiseren van projecten met de focus op ‘publieksbemiddeling en digitale media’. Projectvoorstellen kunnen bij BAM ingediend worden.

Organisaties voor beeldende kunst – musea, kunsthallen en kleinere organisaties – staan voor grote uitdagingen op vlak van publieksbemiddeling. Ze kunnen de digitale trein die voorbij raast niet missen. Vorig jaar heeft BAM samen met FARO en enkele instellingen (M HKA, M Leuven, Middelheimmuseum) een collegagroep in het leven geroepen die zich momenteel richt op het thema 'publieksbemiddeling en digitale media'. Om verdere stappen te kunnen zetten en effectief over te gaan tot de realisatie van projecten, gaan BAM en de hogescholen van LUCA School of Arts een samenwerking aan.

Organisaties voor hedendaagse beeldende kunst kunnen projectvoorstellen met de focus op publieksbemiddeling en digitale media indienen bij BAM. Deze worden vervolgens voorgelegd aan LUCA. Per voorstel zullen BAM en LUCA bekijken of er mogelijkheden zijn om hiervoor samen een project op te zetten met een projectteam van één of meerdere studenten van verschillende opleidingen, gekoppeld aan een begeleider bij de instelling en een externe begeleider. Voor de studenten kan dit project worden uitgewerkt in de vorm van een opdracht, stage of eindwerk.

Op deze manier wil BAM kiemen zaaien voor de verdere ontwikkeling van publieksbemiddeling en digitale media.

Afhankelijk van de binnengekomen projectvoorstellen wordt er één op één gekeken of er een projectteam voor kan worden samengesteld. Gezien er om educatieve reden een ander tijdsverloop is, kan er geen resultaatsverbintenis worden afgesproken, maar wel een inzetverbintenis.

Indien relevant wordt in het najaar een namiddag georganiseerd waarbij publieksbemiddelaars en de opleidingen elkaar kunnen ontmoeten en ideeën (verder) uitwerken.

Projectvoorstellen kunnen per mail worden ingediend aan laureline@bamart.be en vanaf oktober aan an@bamart.be. Op deze oproep staat voorlopig geen deadline.