Bart De Nil

Aanspreekpunt voor:

 • Vragen omtrent culturele werking archieven
 • Vragen omtrent gezondheid en welzijn
 • Vragen omtrent outreach
 • Vragen omtrent digital storytelling
 • Vragen omtrent erfgoededucatie, archieven en educatie
 • Vragen omtrent autisme- en dementievriendelijk aanbod
 • Vragen omtrent gemeenschapsmusea, community museum
 • Programma Erfgoedcollecties en welzijn. Voortbouwend op de publicatie- en vormingsreeksen ‘Erfgoed en Dementie’ (2015) en ‘Meer dan Erfgoed.Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn’ (2016) ontwikkelen we samen met verschillende partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector in 2018 een programma met als kern een reeks van langetermijn-piloottrajecten die focussen op het inzetten van erfgoedcollecties om het welzijn en de gezondheid van mensen  te  verbeteren.
 • Programma Het archief om de hoek. Centraal in dit tweejarig programma is het ontwikkelen van laagdrempelige methodieken en tools waarmee archieven hun outreachende werking kunnen koppelen aan hun collectiebeleid (zowel collectievorming  als  -beschrijving) en hun vrijwilligerswerk.
 • Project GovPub
 • Mediacoach Erfgoed

Sectorcoördinator archieven.

Bart De Nil (°1970) is historicus en werkte achtereenvolgens bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij was er onder meer actief als onderzoeker (arbeiderscultuur, arbeidersbewegingscultuur en culturele geschiedenis), archivaris en coördinator mondelinge geschiedenis. In 2007 trad hij in dienst bij het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Sinds 2009 werkt Bart voor FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Hij was van 2007 tot en met 2009 projectleider van het IBBT-GBO project Erfgoed 2.0 en van 2009 tot en met 2011 van het IBBT-ICON project EPICS. In zijn vrije tijd engageert hij zich voor de sector volkscultuur, het lokaal cultuurbeleid en in verschillende erfgoedprojecten. Over al deze interessevelden publiceerde hij reeds talrijke monografieën en artikels.

FARO
Adviseur participatie | welzijn
Sectorcoördinator archieven
02 213 10 87