Bart De Nil

Aanspreekpunt voor:

  • Vragen omtrent archieven en archivistiek
  • Vragen omtrent crowdsourcing, digital storytelling, digitaal erfgoed, digitaliseren en duurzame digitale toegankelijkheid
  • Vragen omtrent erfgoededucatie, archieven en educatie, werkgroep LeerDok
  • Vragen omtrent mondelinge geschiedenis, geschiedenis van het dagelijks leven, Eerste Wereldoorlog
  • Traject Erfgoed en geestelijke gezondheidszorg en vragen omtrent de sociale meerwaarde van erfgoedinstellingen, erfgoed en dementie, erfgoed en geestelijke gezondheidszorg (instrumentele benadering), het meten en evalueren van de impact van erfgoed op gezondheid en welzijn, object handling voor gezondheid en welzijn, erfgoed en armoede (instrumentele benadering), autismevriendelijke bezoeken, het opzetten van een raamwerk voor gemeenschapsmusea i.k.v. armoededoelstellingen, participatieve archieven, community museums
  • Traject Gemene geschiedenis
  • Project Expert in de klas
  • Traject Archieven 2020
  • Project GovPub

Veldintermediair voor archieven.

Bart De Nil (°1970) is historicus en werkte achtereenvolgens bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij was er onder meer actief als onderzoeker (arbeiderscultuur, arbeidersbewegingscultuur en culturele geschiedenis), archivaris en coördinator mondelinge geschiedenis. In 2007 trad hij in dienst bij het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Sinds 2009 werkt Bart voor FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Hij was van 2007 tot en met 2009 projectleider van het IBBT-GBO project Erfgoed 2.0 en van 2009 tot en met 2011 van het IBBT-ICON project EPICS. In zijn vrije tijd engageert hij zich voor de sector volkscultuur, het lokaal cultuurbeleid en in verschillende erfgoedprojecten. Over al deze interessevelden publiceerde hij reeds talrijke monografieën en artikels.

FARO
Stafmedewerker archieven, digitale publiekswerking en outreach
02 213 10 87