Bart De Nil

Bart De Nil, (°1970) historicus, werkte achtereenvolgens bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij was er ondermeer actief als onderzoeker (arbeiderscultuur en arbeidersbewegingscultuur en culturele geschiedenis), archivaris en coördinator mondelinge geschiedenis. In 2007 trad hij in dienst bij het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Sinds 2009 werkt Bart voor FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed als senior stafmedewerker met als voornaamste taken veldintermediair archieven en praktijkontwikkeling en -ondersteuning op het vlak van digitaal erfgoed. Hij was van 2007 tot en met 2009 projectleider van het IBBT-GBO project Erfgoed 2.0 en van 2009 tot en met 2011t IBBT-ICON project EPICS. In zijn vrije tijd engageert hij zich binnen de sector volkscultuur, het lokaal cultuurbeleid en voor verschillende erfgoedprojecten. Over al deze interessevelden publiceerde hij reeds talrijke monografieën en artikels.

Aanspreekpunt voor:
archieven
archivsitiek
digitaal erfgoed
digitaliseren
duurzame digitale toegankelijkheid
sociale meerwaarde erfgoedinstellingen
erfgoed en dementie
erfgoed en geestelijke gezondheidszorg (instrumentele benadering)
meten en evalueren van impact op gezondheid en welzijn
object handling voor gezondheid en welzijn
erfgoed en armoede (instrumentele benadering)
raamwerk voor gemeenschapsmusea i.k.v. armoededoelstellinge
participatieve archieven, community museums
autismevriendelijke bezoeken
(sociale) media en erfgoed
erfgoededucatie, archieven en educatie, werkgroep LeerDok
crowdsourcing
digital storytelling
mondelinge geschiedenis
geschiedenis van het dagelijks leven
Eerste Wereldoorlog
traject Gemene geschiedenis
project Expert in de klas
traject Archieven 2020
traject Erfgoed en geestelijke gezonheidszorg
project GovPub

Veldintermediair voor archieven.

FARO
Stafmedewerker archieven, digitale publiekswerking en outreach
+32 (0)2 213 10 87