Bart De Nil

Bart De Nil is voor een jaar in voltijdse loopbaanonderbreking en afwezig tot 31 december 2021.

Bart De Nil (°1970) is historicus en werkte achtereenvolgens bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij was er onder meer actief als onderzoeker (arbeiderscultuur, arbeidersbewegingscultuur en culturele geschiedenis), archivaris en coördinator mondelinge geschiedenis. In 2007 trad hij in dienst bij het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Sinds 2009 werkt Bart voor FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Hij was van 2007 tot en met 2009 projectleider van het IBBT-GBO project Erfgoed 2.0 en van 2009 tot en met 2011 van het IBBT-ICON project EPICS. In zijn vrije tijd engageert hij zich voor de sector volkscultuur, het lokaal cultuurbeleid en in verschillende erfgoedprojecten. Over al deze interessevelden publiceerde hij reeds talrijke monografieën en artikels.