Is uw gebouw een beschermd monument?

KMSKA, Antwerpen. Foto: Monique Verelst

Vaak bevindt zich in beschermde monumenten ook belangrijk roerend erfgoed dat mee de betekenis van het ensemble uitmaakt. Bij een (her)inrichting moet u daarmee rekening houden. Voor uw project in een beschermd monument is tijdig overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed nodig. Een lidmaatschap bij Monumentenwacht is bijzonder aan te raden.

Geïnventariseerd erfgoed opzoeken

Om al het geïnventariseerd onroerend erfgoed (zowel archeologisch, bouwkundig, landschappelijk als varend erfgoed) op één kaart of in één inventaris op te zoeken en te raadplegen gaat u naar het Geoportaal of de Inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Een vergunning of toelating aanvragen

Als u werkzaamheden wilt uitvoeren aan een beschermd gebouw, is het belangrijk te weten wat kan en niet kan. Vraag daarom zowel advies bij het agentschap Onroerend Erfgoed als bij uw gemeente. Zij weten of u een stedenbouwkundige vergunning of een schriftelijke toelating van het agentschap nodig hebt.

De mogelijkheden voor bouwkundige maatregelen, het inrichten en de aanleg van installaties zijn niet onbeperkt in een monument en het is niet altijd duidelijk wat wel en niet kan. Ook voor werkzaamheden in het interieur is er meestal een schriftelijke toelating nodig. Neem daarom tijdig contact op met de consulenten voor Onroerend Erfgoed in uw provincie.

Financiële voordelen en ondersteuning door het agentschap Onroerend Erfgoed

Voor beschermd onroerend erfgoed zijn er premies voor onderzoek, onderhouds- en restauratiewerken aan het gebouw, het interieur en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken. Ook kunnen bepaalde werkzaamheden in aanmerking komen voor vermindering bij de personenbelasting. 

Voor advies over de instandhouding van beschermde monumenten kunt u contact opnemen met de consulenten voor Onroerend Erfgoed in uw provincie.

Aansluiten bij Monumentenwacht

Sluit u aan bij de dienst Monumentenwacht in uw provincie. Dat kan ook voor niet-beschermde maar historisch waardevolle panden. Zo kunt u een beroep doen op de expertise van bouwkundige wachters en interieurwachters.

Plan regelmatig bouwkundige inspecties om de toestand van het gebouw - vooral het dak - te controleren en om tijdig onderhoud in te plannen. Zo beperkt u het risico op schade aan de collectie én bespaart u grotere kosten.

Een inspectie van het interieur en de roerende inventaris door Monumentenwacht Interieur is het ideale vertrekpunt voor de reorganisatie of verbetering van de depotruimten. Het rapport bevat naast de belangrijkste schadebeelden aan het interieur en een inventaris ook een evaluatie van de bewaaromstandigheden met onmisbare en vooral praktische adviezen voor een betere bewaring.

Deze pagina werd mee uitgewerkt door Veerle Meul en Frank Herman voor Depotwijzer.be.