Het erfgoedveld in beeld

 Foto: Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Het erfgoedveld is niet statisch. Het is constant in beweging en deint mee op de golven van het beleid en de bredere maatschappelijke ontwikkelingen. FARO voert op regelmatige basis onderzoek uit naar specifieke thema's die leven in het veld.

Bovendien proberen we de vinger aan de pols te houden door in te spelen op wat er internationaal en/of buiten het erfgoedveld leeft en volgen we de sectorspecifieke evoluties inzake werking en beleid op. Dit onderdeel van de Erfgoedwijzer verenigt het FARO-onderzoek dat als doel heeft het erfgoedveld (beter) in beeld te brengen en te beschrijven.