Collectiemanagement

Het schilderijenkabinet van Sebastiaan Leerse. Schilderij door Frans Francken II. Collectie: KMSKA. Foto: Hugo Maertens via www.artinflanders.be, CC-BY-NC-ND

Werken met erfgoed begint met weten waaròm u het belangrijk vindt, waarom u het verzamelt, bewaart, verzorgt, toegankelijk maakt, uitlegt, onderzoekt - en waarom u dit erfgoed hopelijk zult overdragen aan een volgende generatie. 

Of u nu werkt voor een archief, bibliotheek of museum: in een collectiebeherende instelling bepalen uw collectie en uw collectiebeleid grotendeels waarvoor u staat. Het collectieplan is zowel een basisdocument voor uw interne werking als een soort uithangbord naar de maatschappij.

Het collectieplan bepaalt ook wát u in de komende jaren gaat doen met de collectie, welke keuzes u maakt als beheerder. Daarbij aansluitend helpen procedures om te weten hóe u het gaat doen. Zij bieden houvast, eenvormigheid en efficiëntie voor de steeds wederkerende handelingen in het collectiebeheer.

Driehoek collectiemanagement. Naar Robert Waller (2003) en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De driehoek collectiemanagement, naar Robert Waller en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, verduidelijkt de waardengebaseerde visie op collectiebeheer. 

  • Door behoudsmaatregelen - zowel voor de collectie als voor de informatie over de collectie - kunt u de aanwezige waarde handhaven en waardeverlies voorkomen of beperken.
  • Door het gebruik en de tentoonstelling van de collectie kunt u de aanwezige waarde inzetten ten dienste van de erfgoedgemeenschap en de maatschappij.
  • Door de verdere ontwikkeling, via verzamelen/herbestemmen, onderzoeken en restaureren, kunt u waarde toevoegen aan uw collectie.

Belangrijke voorwaarden hierbij zijn toegankelijkheid en risicobeheer.