Word Mediacoach Erfgoed | FARO Basis

De term ‘mediawijsheid’ duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Anders gezegd: het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie. Het behoeft geen betoog dat mediawijsheid ook voor de cultureel-erfgoedsector een zeer belangrijk aandachtspunt is.  

Al enkele jaren organiseert Mediawijs samen met enkele partners met succes de opleiding Mediacoach, specifiek voor professionals die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie. Een mediacoach fungeert als aanspreekpunt voor de aanpak van het thema media(wijsheid). Hij/zij/x neemt een coachende rol op binnen zijn/haar/x team.

Geïnspireerd door dit succes wil FARO de doelgroep van Mediacoach uitbreiden naar de cultureel-erfgoedsector. Daarom ontwikkelden we samen met Mediawijs een aangepaste opleiding, op maat van onze sector. De inhoud van de opleidingsonderdelen is op maat van erfgoedorganisaties die mediawijsheid in de organisatie en de publiekswerking willen implementeren.

De praktijk staat centraal in dit opleidingstraject. We leggen de focus op het realiseren van een eigen project rond mediawijsheid. Daartoe bieden we een theoretisch kader, tonen we inspirerende praktijkvoorbeelden binnen de cultureel-erfgoedsector én reiken we concrete tools aan die u inspiratie bieden om zelfstandig een project op te zetten in uw eigen organisatie.

Opbouw traject

De opleiding Mediacoach Erfgoed bestaat uit drie onderdelen:

 • Sessies
  Tijdens de sessies staat praktijk en uitwisseling rond mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretisch luik van de MOOC Mediacoach. De contactmomenten bestaan enerzijds uit een vast inhoudelijk luik en een aantal workshops. Tijdens de sessies is er ruimte voor projectbegeleiding (zie verderop).
 • Een online traject (MOOC Mediacoach)
  De theoretische kennis rond mediawijsheid wordt grotendeels behandeld in een online traject (MOOC of Massive Open Online Course). We verwerken en verdiepen dit tijdens de sessies.
 • Het project
  Elke mediacoach-in-wording realiseert een project rond mediawijsheid dat tegemoet komt aan de noden van zijn of haar organisatie. De mediacoach bekijkt samen met zijn begeleider wat haalbaar en gewenst is in deze context. De bedoeling van het project is om tijdens en na de opleiding een tastbaar resultaat en verandering in de organisatie teweeg te brengen. Elke mediacoach krijgt een persoonlijke begeleider die, waar nodig, online en offline ondersteuning biedt. Deze geven een beeld van wat een project kan inhouden. Voor dit project moet de deelnemer rekenen op een tijdsbesteding van 40 uur, verspreid over het volledige traject dat een jaar duurt. Het project wordt voorgesteld tijdens de laatste projectsessie.

Competentiedocument

Deelnemers die alle inhoudelijke sessies bijwonen, de MOOC verwerken en een project realiseren ontvangen op het einde van het traject het competentiedocument ‘Mediacoach Erfgoed’.

Sessies

Alle sessies vinden plaats bij FARO in Brussel.

1 | Inleiding Mediawijsheid en Mediacoach | Dinsdag 1 oktober 2019 

In de eerste inleidende sessie ontleden we het concept ‘mediawijsheid’. Aan de hand van het competentiemodel mediawijsheid belichten we de verschillende aspecten van mediawijsheid. Erfgoedprofessionals die de opleiding Mediacoach hebben gevolgd stellen inspirerende praktijkvoorbeelden voor. Daarna denkt u samen met hen na over een mogelijk mediawijs project op maat van uw organisatie.

2 | Mediagebruik en de coach in de mediacoach | Dinsdag 5 november 2019

We bekijken de rol van (digitale) media aan de hand van een aantal onderzoeksresultaten en concrete praktijken. U maakt kennis met een aantal algemene digitale tools die mediawijsheid in de organisatie kunnen stimuleren. In de namiddag krijgt u input voor uw rol als mediacoach en bieden we de nodige handvatten om verandering te bewerkstelligen in uw praktijk en organisatie aan de hand van een aantal coachingsprincipes.

3 | Media en communicatie: impact sociale media | Dinsdag 10 december 2019

We gaan tijdens deze sessie dieper in op de maatschappelijke impact van digitale media. We reiken de bouwstenen aan voor het uittekenen en implementeren van een socialemediaprotocol in de organisatie. We reiken de nodige tools aan om hierover een gesprek aan te gaan met uw doelgroep en uw collega's. We maken tijdens de namiddag van deze sessie tijd om het coachaspect van de Mediacoach te bespreken.

4 | Mediaproductie | Dinsdag 4 februari 2020

We benaderen in deze sessie het concept mediawijsheid vanuit zijn creatieve component. Het gaat dan concreet over de opkomst en impact van de ‘social influencer’. Wat maakt dat YouTubers de nieuwe helden zijn? We presenteren het wettelijk kader rond copyright, beeldrecht, GDPR versus de cultuur van actief delen en we bekijken wat dit betekent voor uw organisatie. In de namiddag krijgt u een workshop digital storytelling met documentair erfgoed.

5 | Media, informatie en burgerschap | Dinsdag 3 maart 2020

Tijdens de sessie staat de ‘civic literacy’ centraal. We maken dit concreet aan de hand van thema’s zoals vrijemeningsuiting, maatschappelijke opdracht, ethiek, internetfenomenen, digitale bewaring (social media …) en het contextualiseren van tweets. Daarna gaan we dieper in op de duurzame toegankelijkheid van digitaal erfgoed voor een zo breed mogelijke doelgroep. Daarbij hebben we het onder meer over de digital humanties en beeldbanken. Na de lunch gaan we verder met het thema beeldgeletterdheid. U krijgt inzicht in de kennis, vaardigheden en attitudes om visuele voorstellingen of afbeeldingen te begrijpen, te gebruiken en er een betekenis aan te geven. Om af te sluiten gaan we opnieuw aan de slag rond het project. We bekijken hoe u de impact van uw projectidee kunt versterken in uw organisatie en hoe u mensen kunt aanspreken en motiveren. We toetsen de stand van zaken van uw project af met behulp van een intervisiemethodiek.

6 | Media en diepere kennis | Dinsdag 31 maart 2020

We bekijken de impact van digitale media op informatie, zoals het fenomeen filter bubble, en bespreken de randvoorwaarden om informatiewijsheid mogelijk te maken. We gaan in op de impact van digitale media op nieuwsmedia en journalistiek en focussen op het onderwerp ‘fake news’. Daarna verkennen we hands-on de mogelijkheden van Wikipedia en Wikimedia. Er is ook aandacht voor propaganda. In het bijzonder hoe u historische propagandadocumenten kunt koppelen aan hedendaagse voorbeelden. Afsluiten doen we met het belang van online erfgoedcollecties bij het ontwikkelen van diepere onderzoekscompetenties bij de erfgoedwerking van archieven en erfgoedbibliotheken.

7 | Media en storytelling | Dinsdag 28 april 2020

In deze sessie gaan we in op de verschillende aspecten van games en gaming. We belichten de invloed van games op het vlak van (beeld)taal, sociale vaardigheden, analytische vaardigheden. Daarna hebben we het over het gebruik van media bij storytelling in erfgoedaanbod: scenografie, educatief … waarbij we focussen op documentair erfgoed. In de namiddag toetsen we de stand van zaken van uw project af met behulp van een intervisiemethodiek. We sluiten af met een workshop augmented reality en mixed reality.

8 | Projectsessie | Dinsdag 26 mei 2020

Tijdens de laatste sessie presenteert u uw persoonlijk project aan de jury en alle mediacoaches. Wie het traject volledig heeft gevolgd en zijn project goed beëindigde, ontvangt het competentiedocument ‘Mediacoach Erfgoed’.

We hebben tijdens de sessies regelmatig projectmomenten, waar de deelnemer de stand van zaken van het project bespreekt met zijn of haar begeleider. Tijdens de projectsessie stellen de deelnemers hun projecten voor en worden deze projecten door een jury beoordeeld. Na afloop ontvangen de deelnemers concrete feedback over hun project. Het project beantwoordt aan concrete noden van de organisatie van de deelnemer en zet een veranderingsproces binnen de organisatie rond het thema mediawijsheid in gang. 

Doelgroep: de opleiding is voor professionals en vrijwilligers die actief zijn in erfgoedinstellingen en -organisaties. Ook pas afgestudeerden met een passie voor erfgoed en (digitale) media zijn welkom. U hebt geen specifieke voorkennis nodig. Wel wordt van u verwacht dat u ons enthousiasme over de mogelijkheden van digitale media deelt. Dit vereist enkele basisnoties m.b.t. sociale media.

Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om. FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht. Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs
350 euro (incl. BTW)
Deelnemers
Max. 25 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | welzijn
Sectorcoördinator archieven
T
02 213 10 87

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?
Iedereen weet dat erfgoed het best gedijt als het 'ontsloten' of gebruikt wordt. Dat kan op verschillende manieren. Door er ...