Welkom in de wondere wereld van de museologie!

In deze cursus museologie staan we stil bij de betekenis en het belang van de ‘museologie’ of ‘museum studies’ als vakgebied. De nadruk ligt op de vraag welke rol musea in de samenleving kunnen hebben.

We staan stil bij de belangrijkste breukmomenten en evoluties van de museologie in de 20e eeuw, en reflecteren over actuele uitdagingen. De cursus heeft tot doel het inzicht van de deelnemers te vergroten, en hen te helpen bij hun visievorming en reflectie. We doen dit aan de hand van het werk van enkele auteurs, die tot de canon van de museologie kunnen gerekend worden. Het lesmateriaal bestaat uit slides en tekstmateriaal. 

Doelgroep: museum- of erfgoedprofessionals met interesse voor museologie. Dit kunnen mensen zijn die nieuw zijn in de sector, of mensen die kennis willen maken met dit interessante en relevante vakgebied. 

Praktisch 

  • 19 november 2019
  • 3 december 2019
  • 14 januari 2020
  • 28 januari 2020

Telkens van 10.00 tot 13.00 uur. 

Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om.  FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht.  Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Olga Van Oost
Prijs
50 euro
Deelnemers
Max. 20 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon

Elders op FARO

Op dinsdag 26 november 2019 wordt u in Antwerpen verwacht voor het Groot Onderhoud over Meerstemmigheid en Conflict. Maak een ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.