Wegwijs in erfgoedland

Erfgoed is een ruim begrip. Er bestaan verschillende types erfgoed. Zo maken we een onderscheid tussen roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. Tijdens één avond verkent u de fascinerende erfgoedwereld en ziet u aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wat u als lokale vereniging kan organiseren rond elk type erfgoed.

Daarnaast krijgt u u basisinformatie mee omtrent de ondersteuning op vlak van erfgoed. Wie is verantwoordelijk voor welk type erfgoed? Welke databanken zijn er? Waar vindt u basisondersteuning, zowel inhoudelijk als financieel?

Na deze vormingsreeks verschijnt hierover een artikel in Histories Magazine. U kunt dit nalezen door in te tekenen op Histories Magazine via de website van Histories vzw.

Deze cursus is een organisatie van  Erfgoed in de praktijk, het gezamenlijk vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, CRKC-PARCUM en Davidsfonds.  In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend, Nacht van de Geschiedenis …) organiseren deze partners al een aantal jaren laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten naar aanleiding van deze erfgoedevenementen.

Dit is een cursus voor vrijwilligers of professionelen die lokaal een erfgoedevenement willen organiseren en die een basiskennis  over dit thema wensen te  verwerven.  

Data en locaties 

  • Woensdag 13 november, 19.30 - 22.00 uur: Fort van Duffel, Mechelsebaan 249, 2570 Duffel (i.s.m. Fort van Duffel – tip: vooraf kunt u iets eten in de brasserie van het fort)
  • Maandag 18 november, 19.30 - 22.00 uur: Stedelijk Museum Aarschot, Elisabethlaan 103, 3200 Aarschot (i.s.m. Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde vzw)
  • Dinsdag 26 november, 19.30 - 22.00 uur: Erfgoedhuis Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren-Waas (i.s.m. Gemeente Beveren en Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw)
  • Maandag 2 december, 19.30 - 22.00 uur: Stadhuis Maaseik (Raadzaal), Markt 1, 3680 Maaseik (i.s.m. Stad Maaseik)

Praktische info

Begindatum
Locatie
Diverse locaties
Prijs
5 euro per vormingsavond. Tijdens de vorming ontvangt u cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE95 7370 4813 2958 BIC KRED BE BB op naam van Histories met als vermelding ‘Wegwijs in erfgoedland + naam deelnemer’.
Meer info

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de workshop(s) via het inschrijvingsformulier op de website van Histories.

Meer informatie: Daphné Maes, daphne.maes@historiesvzw.be, 015 80 06 30.

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...