Webinar | Start to toolbox (internationaliseringsbeleid)

Doet uw school of organisatie aan internationalisering? Stuurt u leerkrachten en vormingsmedewerkers op buitenlandse nascholing? Gaan uw leerlingen of cursisten op buitenlandse stage? Betrekt u uw cursisten/doelgroep in een Erasmus+ project? M.a.w. brengt u het buitenland binnen in uw school of organisatie? Maak dan al deze initiatieven duurzaam en vergroot zo de impact ervan!
 
Hoe? Veranker ze in een internationaliseringsbeleid dat u koppelt aan het pedagogisch project, de missie en visie van uw organisatie.
 
Om u hierbij te helpen ontwikkelden Alden Biesen en Europahuis Ryckevelde in opdracht van het departement Onderwijs en Vorming een toolbox voor scholen en voor de volwasseneneducatie.
 
Ontdek deze toolbox in een gratis webinar i.s.m. het agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen en EPALE/eTwinning op 28 mei en 4 juni.

Programma

  • Alden Biesen: ondersteuningsaanbod - introductie doel en onderdelen toolbox - programma verdiepingsworkshops met monitoringoptie najaar 2020/voorjaar 2021
  • Erasmus+ agentschap: planning en ondersteuningsmogelijkheden najaar 2020
  • EPALE of eTwinning: wat biedt het platform aan organisaties die al aan internationalisering doen?

Klaar om uw internationaliseringsbeleid vorm te geven? Schrijf u dan vandaag nog in.

  • donderdag 28 mei 2020, 14.00 - 15.00 uur (voor scholen). Inschrijven kan via deze link.
  • donderdag 4 juni 2020, 14.00 - 15.00 uur (voor de volwasseneneducatie). Inschrijven kan via deze link

Let op: Dit is een introductiewebinar voor mensen die de toolbox nog niet kennen. In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 volgen vijf verdiepingswebinars waarin telkens 2 à 3 hoofdstukken in detail besproken worden, een organisatie vertelt hoe zij deze aspecten aanpakt, u vragen kunt stellen en ... u een kleine opdracht meekrijgt als begeleiding.
 
Meer uitleg volgt in het webinar van 28 mei en 4 juni. Neemt u niet deel, maar wilt u op de hoogte blijven van het begeleidingsaanbod in 2020-2021, bezorg dan uw mailadres aan julie.focquet@vlaanderen.be.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online: link volgt na inschrijving.
Meer info

Organisatie: Alden Biesen en Europahuis Ryckevelde

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
‘Meerstemmigheid’, hoe doet u dat in de praktijk? Museum Detox is een Britse beweging die de koe bij de horens ...