We­bi­nar 'Di­gi­taal Ver­e­ni­gings­lo­ket'

De Vlaamse overheid werkt aan een digitaal verenigingsloket om de dienstverlening van verschillende overheden aan verenigingen te verbeteren. Het V-loket wordt een online toegangspoort voor alle aanvragen, meldingsplichten, attesten … Bovendien krijgt het loket een beveiligde databank waarin gegevens over verenigingen bewaard kunnen worden zodat u dezelfde informatie niet steeds opnieuw hoeft in te geven wanneer u met verschillende overheden in contact komt. Zo wordt overheidsadministratie voor elke vereniging straks een kwestie van enkele klikken.

Omdat het Verenigingsloket niet succesvol tot stand kan komen zonder die verenigingen zelf, organiseert het projectteam op 28 oktober 2021 een online webinar dat zich specifiek richt tot verenigingen (voor lokale besturen wordt een apart webinar voorzien). Tijdens dit webinar worden de volgende onderwerpen aangesneden:

14.00 - 15.00 uur:

  • Ambitie en achtergrond van het V-loket 
  • Voorbeeldcases van een vereniging en een gemeente
  • Doelstellingen van het V-loket
  • Bouwproces van het V-loket
  • Hoe kun je zelf bijdragen aan het V-loket via het communityplatform

15.00 - 15.30 uur:

  • Vragenronde

Verenigingen die graag concrete ideeën voorstellen aan het projectteam of feedback willen geven tijdens het bouwproces, kunnen dat binnenkort doen via het communityplatform. Dit platform wordt tijdens het webinar voor verenigingen gelanceerd en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid dit project van nabij te volgen en mee richting te geven. U kiest zelf hoe nauw u betrokken wil zijn.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan online, tot en met 26 oktober. Een dag voor het webinar krijg je een deelnamelink toegestuurd.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...