Waarden, erfgoed, UNESCO en conventies | Masterclass Sophia Labadi

Sophia Labadi, die na een carrière bij UNESCO, senior Lecturer Erfgoed en Archeologie aan de University of Kent is geworden, publiceerde recent een standaardwerk over erfgoedwaarden in de 21e eeuw. De kracht van haar onderzoek is dat ze kritisch reflecteert over de aard en draagwijdte van de notie 'waarden' in de twee dominante internationale erfgoedconventies van de 21e eeuw: de nog steeds zeer krachtige Werelderfgoedconventie uit 1972 (onroerend erfgoed en landschappen) en de conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed van 2003, beide onder UNESCO-vlag. 

In het traject dat we afleggen rond signficance en waardering van erfgoed, is deze eerste internationale masterclass dan ook een eyeopener. Labadi gaat na wat de mogelijkheden, interpretaties en problemen zijn van noties als 'universal value' of van het totaal anders benaderen van waarde en betekenis vanuit een gemeenschaps- en groepsperspectief. Wat is de impact op beleid en praktijk, ook in de cultureel-erfgoedsector? 

Mis deze kans niet!

Programma: masterclass, 10.00 - 12.00 uur

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Sophia Labadi
Prijs
Gratis. Inschrijven kan via onderstaand formulier.
Contactpersoon
Stafmedewerker behoud & beheer
T
02 213 10 82

Elders op FARO

Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Om hieraan tegemoet te komen lanceer
Op 31 januari is de internationaal gerenommeerde onderzoekster Sophia Labadi te gast bij FARO voor een masterclass over waarden, erfgoed, ...
De Europese Commissie lanceert een oproep om deel te nemen aan de raadpleging over EU-financiering i.v.m. waarden en mobiliteit. De ...