Vrije tijd en participatie in een veranderend landschap

In welke mate nemen Vlamingen deel aan het vrijetijdsleven in Vlaanderen? Welke factoren beïnvloeden die participatie positief of wat zijn drempels om deel te nemen? Verneem er meer over tijdens de voorstelling van de vierde participatiesurvey op 8 november.

Van 2020 tot 2022 werd voor de vierde keer de participatiesurvey afgenomen, een grootschalig onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van de Vlaming. De opdracht werd uitgevoerd door het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (KCM), het Onderzoeksplatform Sport (OPS) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP).

Via die participatiesurvey wil de Vlaamse overheid meer kennis vergaren over de vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen, meer specifiek voor cultuur, jeugd, sport en media. De gegevens uit de survey vormen immers een belangrijke bron voor het uittekenen en uitvoeren van de beleidslijnen voor die thema’s. In 2003-2004, 2009 en 2014 werden al eerdere onderzoeken gevoerd.

Voor wie? Voor iedereen die (al dan niet beroepsmatig) betrokken is bij vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen en wil weten hoe die evalueert binnen de sectoren cultuur, jeugd, sport en media.

Programma

Dinsdag 8 november 2022 van 9.00 tot 17.00 uur.

De studiedag bestaat uit twee delen:

  • In de voormiddag is er een plenaire sessie, waarin de resultaten van de participatiesurvey voorgesteld worden. Er is aandacht voor de transversale thema’s en uitdagingen voor vrije tijd en participatie. 
  • In de namiddag kunt u deelnemen aan één specifieke sessie per beleidsveld: cultuur, sport en media. (Er is geen aparte sessie voorzien voor jeugd. Het Jeugdonderzoeksplatform zal de resultaten van de komende JOP-monitor later voorstellen).
Type
Studiedag
Trefwoorden
Onderzoek en innovatie
Sectoren
Jeugd
Media
Sport
Cultureel-erfgoedsector
Cultuursector

Praktische info

Begindatum
Locatie
Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), Arduinkaai 7, Brussel
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan tot en met 25 oktober via deze link

Meer info: Departement CJM

Elders op FARO

Welke contacten bestaan er tussen Vlaamse en Britse cultureel-erfgoedorganisaties? Welke impact heeft de Brexit op die contacten? En welke uitdagingen ...
De Bijzondere Algemene Vergadering van ICOM in Praag keurde de nieuwe museumdefinitie goed. Daarmee komt een einde aan een intensief ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange