Vorming op aanvraag

Als aanvulling op het reguliere aanbod vormingen uit de reeks FARO Update en het vormingsaanbod 2014-2015, worden heel wat vormingen ook op aanvraag aangeboden. Geïnteresseerde instellingen die gebruik willen maken van dit aanbod, vinden hier een overzicht van de aangeboden vormingen, telkens gevolgd door de contactgegevens van de organisator.

Ik organiseer een ‘Collectiedag’ en werk met Europeana
Doelgroep: Erfgoedwerkers
Meer info: Charlotte Saelemakers, provincie Antwerpen, Charlotte.saelemakers@admin.provant.be
Download de infofiche van deze vorming.

Archiefzorg
Doelgroep: Medewerkers van musea, archief- en documentatiecentra en heemkundige kringen evenals individueel geïnteresseerden die verantwoordelijk zijn voor de archiefzorg of daar interesse voor hebben en de gegevens van hun archiefbestanden in Archiefbank willen invoeren.
Meer info: info@archiefbank.be
Download de infofiche van deze vorming.

Omgaan met personen met een visuele/auditieve handicap - omgaan met maatschappelijk kwetsbare groepen
Doelgroep: Museummedewerkers die betrokken zijn bij het onthaal en begeleiding van bezoekers, zoals onthaal- en toezichtpersoneel en publieksmedewerkers.
Meer info: Geïnteresseerden (individueel of per instelling) die de workshop willen organiseren in de eigen instelling, kunnen hun museumconsulent contacteren. Alle contactgegevens vindt u hier.
Meer informatie vindt u in deze brochure op pagina 57.

Mijn organisatie start met SPECTRUM  
Je gaat voor je eigen organisatie praktijkgericht aan de slag met SPECTRUM. Je ondersteunt het gebruik van interne richtlijnen voor alle handelingen rond de collectie. Wat zijn de voordelen maar ook de valkuilen van interne richtlijnen op basis van SPECTRUM? Hoe onnodige procedures vermijden? Hoe samen de organisatie leiden naar een doeltreffend beleid t.a.v. de collectie?
Tijdens de workshop pas je samen een of meerdere procedures van SPECTRUM en met ‘SPECTRUM in stroomdiagrammen’ toe op je museum. De medewerkers brengen de bestaande documenten, procedures en formulieren in verband met hun werking rond de te bespreken procedure mee naar de cursus. 
Doelgroep: De directie en de stafmedewerkers die het gebruik van interne richtlijnen belangrijk vinden voor een goede museumwerking. Dit is een workshop van een halve dag, uitbreidbaar tot 1 dag. Meer informatie vindt u in deze brochure  op pagina 21 (http://www.faronet.be/nieuws/nieuwe-brochure-bundelt-vormingsaanbod-voo…)
 
Workshop Interne processen uittekenen
Tijdens deze workshop geven we voorbeelden uit onze eigen praktijk. De deelnemers gaan daarna actief aan de slag met een proces uit hun organisatie. We bekijken wat de cruciale stappen, beslissingsmomenten en documenten zijn en in welke vorm dit proces kan worden uitgetekend. Aan het einde van de workshop gaat iedereen met een concreet resultaat naar huis.
Doelgroep: cultureel erfgoedorganisaties die hun interne werking onder de loep willen nemen
Dit is een workshop van een halve dag, voor minimaal 5 deelnemers. Contactpersoon: jacqueline.vanleeuwen@faronet.be
 
Gastcollege “De cultureel erfgoedsector”
Doelgroep: studenten en docenten uit het hoger onderwijs
Doelen: tijdens dit gastcollege van anderhalf uur vertellen we over de basisfilosofie in de erfgoedsector: wat is erfgoed en hoe gaan we daarmee om? We bekijken welke spelers actief zijn in de sector, en we sluiten af met een praktische oefening. Contactpersoon: jacqueline.vanleeuwen@faronet.be
 
Immaterieel cultureel erfgoed?! Een kennismaking.
Ambachten, driekoningenzingen, feesten, processies, reuzenommegang, poppentheater, dans, eetcultuur ... Dit niet-tastbaar erfgoed noemen we ook Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE). Het zit in de hoofden, lijven en handen van vele mensen. Maar hoe draag je zorg voor dit erfgoed? Hoe hou je het levend? Dat doe je door deze gewoontes en gebruiken actief door te geven aan nieuwe mensen of generaties. Een workshop met een inleiding op immaterieel erfgoed, erfgoedzorg en brainstorm over acties op maat.
Meer informatie vindt u in deze infofiche en bij info@immaterieelerfgoed.be
 
Heemkunde Vlaanderen biedt vorming op aanvraag
Heemkunde Vlaanderen heeft een uitgebreid aanbod vormingen op aanvraag voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert (heemkundige kringen, lokale musea, lokale archief- en documentatiecentra, particulieren met een collectie en individueel geïnteresseerden). Op zoek naar een vorming over uw collectie, nood aan meer informatie over vrijwilligers recruteren of interesse in een cursus over internetcommunicatie? Neem dan zeker een kijkje in deze infofiche van Heemkunde.