Vol vertrouwen naar een wetenschappelijk verantwoord en duurzaam binnenklimaat

In deze vorming over de nieuwe klimaatrichtlijnen maakt u kennis met de nieuwe, versoepelde richtlijnen over de klimaatbeheersing van cultureel erfgoed. U leert eveneens het binnenklimaat meten en interpreteren, en met de resultaten in de hand beslissingen te nemen. Het klimaat al dan niet aanpassen? U leert volgens de ASHRAE 2019 klimaatrichtlijnen beslissingen te nemen. 

  • We leren u hoe u een meetstrategie bepaalt om het binnenklimaat in uw organisatie te meten, maar ook te interpreteren. U gaat zelf aan de slag op basis van bestaande klimaatmetingen, bij voorkeur van uw eigen organisatie.
  • De volgende stap is de interpretatie van de klimaatgegevens en de bepaling van een strategie om het binnenklimaat indien nodig te verbeteren. 
  • Ten slotte krijgt u ruim de tijd voor de discussie over de toepassing van de nieuwe klimaatrichtlijnen in uw eigen organisatie. 

Doelgroep: medewerkers van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties die het erfgoedklimaat bewaken en ervaring hebben met binnenklimaatmetingen. Deze workshop geeft inzicht in het meten van het binnenklimaat, de interpretatie van de meetresultaten en de daaraan gekoppelde beslissingen die rekening houden met de nieuwe, versoepelde klimaatrichtlijnen volgens ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) uit 2019. 

Beschikt u al over klimaatmetingen? Zo ja, hou dan het exportbestand (in .txt, .xls of .csv) bij de hand voor de oefening. Zo niet, dan bezorgen we u graag een oefenbestand.

Leestip: neem alvast het themadossier over het binnenklimaat door in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, met tal van praktijktips en aanbevolen lectuur. 

Programma

9.30 uur: Verwelkoming en kennismaking 

9.45 uur: Schade in kerkinterieurs en evolutie in aanbevelingen i.v.m klimaatbeheersing: praktijkvoorbeeld | Anne-Cathérine Olbrechts

10.25 uur: Pauze

10.55 uur: Kaderen nieuwe ASHRAE richtlijnen | Anne-Cathérine Olbrechts

11.25 uur: Mogelijkheden van het gebouw en het klimaatsysteem. Inleiding en enkele praktijkvoorbeelden (onder andere RESTORA) | Geert Bauwens

13.00 uur: Een meetstrategie voor het binnenklimaat bepalen: waarom, waarmee en waar meet u? | Tine Hermans

13.40 uur: Pauze

14.10 uur: Aan de slag met meetresultaten en de klimaatevaluatiekaart: hoe komt u tot heldere conclusies? (digitale oefening) | Tine Hermans

14.50 uur: Pauze

15.20 uur: Analyse van meetresultaten van A tot ASHRAE | Geert Bauwens 

15.50 uur: Vragen, discussieronde

Coronamaatregelen

FARO volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijft dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze en andere vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en u daar tijdig over informeren. Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 70 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 50 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Tine Hermans en Anne-Cathérine Olbrechts (FARO); Geert Bauwens (KU Leuven)
Prijs
70 euro (standaard)
50 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 82

Elders op FARO

Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...