Virtueel museum: ontwerpdagen voor de sector

Het virtuele museum wil roerend, onroerend en immaterieel erfgoed verbinden in verhalen over Vlaanderen. Daarover willen de projectleiders graag met collega’s uit de sector denken en doen in drie sessies.

Vanwege de aanhoudende coronagolven werd de fysieke ontwerpdag omgeturnd naar drie (vier) kortere online themasessies gespreid over enkele dagen. 

Programma

Sessie 1 | Hand in hand: het virtueel museum en de erfgoedsector. Vrijdag 4 februari 2022, 13.00 - 16.00 uur

Na een overzicht van de stand van zaken en de planning tot het einde van 2022, stelt Indiville de resultaten van de sectorbevraging voor. Op die inzichten wordt verder gebouwd met kleinere groepen in enkele break-outsessies, waarbij er o.a. wordt ingezoomd op de win-win museum & sector. Tussendoor geeft innovatiegoeroe Stefaan Vandist (www.stefaanvandist.eu) een inspirerende blik van buitenaf op de rol die het virtuele museum kan spelen.

Sessie 2 | Op pad: gebruikersgerichte belevingsconcepten. Maandag 7 februari 2022, 11.00 - 13.00 of 19.30 - 21.30 uur 

Met ontwerppartner Studio Dott en enkele hogere onderwijsinstellingen werden een eerste reeks concepten uitgewerkt en getest die tijdens een workshop in kleine groepen samen verder verkend worden. Aan het begin van de sessie verneemt u meer over de inzichten uit het gebruikersonderzoek en de gebruikerstesten die mee richting hebben gegeven aan de concepten.

Sessie 3 | Gepakt en gezakt op weg: verhalen, erfgoedelementen en selectiecriteria. Dinsdag 8 februari 2022, 14.00 - 16.30 of 19.30 - 22.00 uur

Het virtueel museum zal bezoekers mee trekken in de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen van de prehistorie tot nu. Welke erfgoedelementen en verhalen neemt het museum binnen dit brede bereik dan op? En hoe worden die geselecteerd? In het eerste deel van deze sessie wordt verder nagedacht over deze vragen vanuit het standpunt van de erfgoedsector. Om bij te dragen tot het collectieve geheugen van Vlaanderen, willen is het de bedoeling om hier ook burgers bij te betrekken. In het tweede deel van de sessie stellen de projectleiders samen met procespartner Levuur i.s.m. Treecompany voor hoe dat in de komende maanden kan aangepakt worden en welke rol jullie hierin kunnen spelen.

Meer informatie over deze ontwerpdagen vindt u via deze link.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online
Meer info

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
FARO lanceert in de Apple App Store en in Google Play een nieuwe update van de ErfgoedApp. Deze update brengt ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...