Vertalersarchieven in de schijnwerpers

De onderzoeksgroep CLIV (Centrum voor Literatuur in Vertaling) en het Letterenhuis organiseren een tweeluik over vertalersarchieven.

  • Tijdens een webinar op 25 februari 2022 komen er literaire vertalers aan het woord over hun eigen documentatieproces en archief en zijn er lezingen over het verzamelen, bewaren, ontsluiten en onderzoeken van vertalersarchieven in Vlaanderen en Nederland. Bedoeling is om studenten, vertalers en literatuur- en vertaalwetenschappers te laten kennismaken met de veelzijdigheid van vertalersarchieven en de mogelijkheid tot onderzoek op dit gebied.
  • Om die waaier van mogelijkheden van vertalersarchieven ook in onze (digitale) toekomst veilig te stellen, richt een vervolgworkshop op 6 mei en 23 mei 2022 in het Letterenhuis in Antwerpen zich op de zorg voor het eigen archief. Nadien krijgen de deelnemers een rondleiding door het depot van het Letterenhuis en wordt ook informatie gegeven over het schenken van archieven aan het Letterenhuis.

PROGRAMMA

Webinar 25 februari 2022

Inschrijven voor dit webinar kan via deze link.

9.30 uur: Welkom | Ilse Logie (CLIV)

9.40 uur: Getuigenissen over het eigen vertaalarchief | literaire vertalers Frans Denissen en Leen Van Den Broucke

10.00 uur: Intermezzo. Kennismaking met het Letterenhuis | Eline De Lepeleire (Letterenhuis)

10.10 uur: Hugo Claus in Franse vertaling. De reconstructie van een vertaalgeschiedenis aan de hand van archiefmateriaal |  Elies Smeyers (ULiège en UCL)

10.40 uur: Pauze

10.50 uur: Vertalers uit de kast. Over het nut van archiefmateriaal bij het bestuderen van vertalen | Jan Gielkens (onafhankelijk onderzoeker)

11.20 uur: Intermezzo. Kennismaking met Literatuurmuseum Den Haag | Bertram Mourits (Literatuurmuseum Den Haag)

11.30 uur: Tekstgenetisch onderzoek en literaire vertaalprocessen | Olga Beloborodova (Universiteit Antwerpen) en Dirk Van Hulle (University of Oxford)

12.00 uur: Slotwoord | Ilse Logie (CLIV)

Workshop 6 en 23 mei 2022

Inschrijven voor deze workshop kan via deze link.

16.00 uur: Workshop Archiefbeheer voor vertaalwetenschappers en vertalers | Frank Scheelings (VUB/CAVA) en Eline De Lepeleire (Letterenhuis)

16.45 uur: Pauze

17.00 uur: Rondleiding depot Letterenhuis

CLIV is een onderzoeksgroep gericht op literair vertalen waarin onderzoekers van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel samenwerken. Het Letterenhuis is het literaire archief van Vlaanderen. Dit tweeluik wordt georganiseerd door Ilse Logie (CLIV), Désirée Schyns (CLIV) en Eline De Lepeleire (Letterenhuis).

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online (webinar) en Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, Antwerpen (workshop)
Prijs
Gratis
Meer info

Een gedetailleerd programma en info over de sprekers vindt u via de website van het Letterenhuis.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...