Verdiepende sessie rond voorlezen en vertellen | Inspiratiesessie Erfgoeddag 2021

In het najaar van 2019 kon u een eerste reeks inspiratiesessies volgen rond voorlezen en vertellen. Met deze sessie breien we hier een vervolg aan.

U weet het als geen ander: erfgoedlocaties hebben vaak een bijzondere, intieme en unieke setting om oude verhalen en collectiestukken nieuw leven in te blazen. Tijdens deze sessie gaan we nog een stapje verder en verdiepen we de kansen die voorlezen en vertellen bieden binnen een erfgoedcontext.

Sessie i.s.m. Iedereen Leest vzw.

Duur: 14.00 - 16.00 uur

Andere inspiratiesessies

Opgelet: inschrijven kan via de sessie(s) van uw keuze.

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online via Microsoft Teams
Lesgevers
Tine Vandezande (FARO) i.s.m. Kathleen Cortens (Iedereen Leest)
Prijs
Gratis
Deelnemers
Max. 30 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Event manager | coördinatie Erfgoeddag
T
02 213 10 81

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...