Van lokale en landelijke erfgoedpraktijk naar Europees beleid en vice versa

Wat doet Europa op het vlak van erfgoed en wat betekent dit voor de Vlaamse en lokale erfgoedpraktijk? Een interactieve conferentie voor de erfgoedsector en beleidsmakers.

De laatste jaren heeft de Europese Unie zich ontpopt tot een belangrijke actor met betrekking tot erfgoed, met als hoogtepunt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. De Raad van Europa is al langer actief op dit vlak met haar verschillende conventies. Ook lidstaten en middenveld bewegen zich in dit internationale veld en nemen initiatieven zoals bijvoorbeeld de Verklaring van Davos of de Berlin Call to Action. Deze conferentie kadert binnen al deze recente ontwikkelingen op Europees vlak.

Op deze conferentie is er zowel oog voor het beleid als voor de praktijk. Aan de hand van internationale en Vlaamse voorbeelden wordt de link gelegd tussen Europese beleidskaders en de Vlaamse en lokale erfgoedpraktijk. We gaan dieper in op de bredere context van recente ontwikkelingen in de hedendaagse erfgoedzorg en staan stil bij een aantal interessante Europese kaderteksten en instrumenten. Met het Actieplan voor het Cultureel Erfgoed van de Europese Unie werpen we een blik in de toekomst. Tijdens de lunch is er ruimte voor netwerking en voorzien we een standenmarkt met EU-(financierings) instrumenten.

In de namiddag gaan we tijdens drie workshops met praktijkvoorbeelden dieper in op de recente Strategie 21 van de Raad van Europa. Strategie 21 biedt een kader voor een omvattend erfgoedbeleid en -beheer en is een concreet gevolg van de Verklaring van Namen van april 2015. Toen gingen de bevoegde ministers akkoord om een gedeelde en geïntegreerde aanpak van erfgoedbeheer te promoten. Met de Strategie 21 wil de Raad van Europa zijn lidstaten stimuleren en helpen om de grote erfgoedconventies, zoals de Conventies van Valletta, Firenze, Faro en Granada, in de praktijk om te zetten.

Voorlopig programma

9.30 uur: Onthaal en koffie

10.00 uur: Toenemende aandacht van de EU voor de erfgoedsector: een blik in de tijd, context en uitdagingen (werktitel)

10.40 uur: Nieuwe ontwikkelingen binnen EU na 2018: EU-actieplan voor erfgoed

11.20 uur: Davos Verklaring en de Strategie 21 van de Raad van Europa: context, relevantie en aanknopingspunten voor de sector

11.40 uur: Korte voorstelling van de namiddagsessies door de voorzitters van de workshops

12.00 uur: Netwerklunch en EU-subsidiemarkt

Namiddag: Strategie 21 van de Raad van Europa, van de theorie naar de praktijk.

13.30 uur: Drie thematische workshops: keuze uit

  • Sociale component
  • Economische en ruimtelijke ontwikkelingen
  • Component ‘kennis en educatie’

16.30 uur: Afsluitende receptie

Deze conferentie is een initiatief van de Vlaamse overheid, FARO en Herita in het kader van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs
Gratis

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal