Trefdag virtueel museum van Vlaanderen

Het virtueel museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen krijgt verder vorm. Aan de hand van suggesties en reacties van meer dan 130 deelnemers uit alle hoeken van de erfgoedsector werd het concept voor het museum uitgepuurd. Dat concept wordt nu verder uitgewerkt met enkele interactieve prototypes. De uitkomst ervan deelt het Departement CJM graag tijdens een trefdag in Brussel op maandag 21 november 2022. Zet deze datum alvast in uw agenda!

Net zoals tijdens de ontwerpdagen in februari biedt ook deze trefdag u verschillende onderwerpen:

  • Digital storytelling: het museum wil een stapsteen en wegwijzer zijn voor een breed publiek. De prototypes gaan op zoek naar manieren om een breed publiek te boeien met geschiedenis en erfgoed. U kunt de prototypes graag zelf beleven en krijgt inzicht in de resultaten van de gebruikerstesten.
  • Redactie: voor de redactionele kant van de prototypes wordt kleinschalig samengewerkt met vertegenwoordigers uit heel erfgoedland. Het proces, de samenwerking en de toepassing van inhoudelijke selectiecriteria zijn enkele punten op het programma.
  • Technologie: ook de technische architectuur, hoe die aansluit bij andere initiatieven, en hoe er bij de start en op langere termijn geïntegreerd wordt met erfgoed- en andere databronnen, komt aan bod.
  • Organisatie: naast een model voor de redactionele werking en het technische beheer, wordt ingegaan op hoe het museum in de markt kan gezet worden om een breed publiek te bereiken en echt als wegwijzer te fungeren.

Na de zomer starten de inschrijvingen voor de trefdag. Meer informatie over het virtueel museum vindt u ondertussen op de communitysite

Bent u geïnteresseerd om de prototypes mee te testen: stuur een bericht als u geïnteresseerd bent.

Praktische info

Begindatum
Meer info

Organisatie en meer info: Departement CJM

Elders op FARO

Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...
FARO sleutelt voortdurend aan de gebruiksvriendelijkheid van de ErfgoedApp. Opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen van onze community van makers worden waar ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...