Transities verkend | Studiedag

Naar aanleiding van de huidige maatschappelijke veranderingen en transitieprioriteiten rond klimaat, economie, wonen, samenleven, mobiliteit, energie, … staan de Vlaamse overheid en lokale overheden voor enorme uitdagingen. Hoe we omgaan met die uitdagingen, bepaalt de planning, inrichting en vormgeving van de publieke ruimte van de toekomst.

In het kader van het onderzoekstraject ‘Kunst in Opdracht Verkent' organiseerde het platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met de UHasselt vier kennisdelingsmomenten, in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021. Verschillende cases maakten de relaties tussen Kunst in Opdracht en diverse transities binnen de publieke ruimte tastbaar. 

Op dinsdag 26 oktober 2021 organiseren het platform Kunst in Opdracht en de UHasselt de studiedag TRANSITIES VERKEND. In de KVS in Brussel stellen we de bevindingen van dit onderzoekstraject voor en blikken we vooruit op het verbreden van de klassieke verschijningvormen van Kunst in Opdracht naar de publieke ruimte. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de diverse actoren in het veld (opdrachtgevers, kunstenaars en bemiddelaars) en hun rollen, vandaag en in de toekomst.  

Daarnaast lichten we het nieuwe Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte toe en bespreken we onze rol in het operationaliseren van de intersectorale werking van Kunst in Opdracht. Een aantal bevoorrechte getuigen werkzaam in verschillende sectoren, uit binnen- en buitenland, delen hun ervaringen. 

Pro­gram­ma

9.30 uur: Welkom & inleiding door Katrien Laenen

9.40 uur: Nieuwe feiten en economie: reflectie op de begrippenparen 'productie en economie' en 'virtualiteit en duurzaamheid' door Liesbeth Huybrechts. Reactie door Elke Vanempten (ILVO/COSMOPOLIS)

10.30 uur: Pauze

10.45 uur: Nieuwe waarden en dagelijkse praktijken: reflectie op de begrippenparen 'gebruik en beheer' en 'burgerschap en emancipatie' door Roel De Ridder. Reactie door Willy Thomas (ARSENAAL/LAZARUS) en Sigrid Bosmans (Hof van Busleyden) 

11.35 uur: Debat met Ciel Grommen (Kunstenplatform Plan B), Sofia Saavedra Bruno (KU Leuven), Hicham Khalidi (Jan van Eyck Academie, Maastricht), en Nathalie Van Ceulebroeck (AP Hogeschool), gemodereerd door Stefan Devoldere

12.45 uur: Lunch

13.45 uur: Blik op de toekomst van het platform Kunst in Opdracht:

  • Het platform Kunst in Opdracht anno 2021 en verder, door Katrien Laenen
  • Burgerbegrotingen in Genk, door Daan Symons (Stad Genk)
  • Open Ruimte Platform, door Roeland Dudal (Architecture Workroom Brussels)

14.45 uur: Pauze

15.00 uur: Debat met Roeland Dudal (Architecture Workroom Brussels), Danielle Van Zuylen (Kunsthal Gent), Ruben Bellinkx (kunstenaar) en Gert De Keyser (Agentschap Natuur & Bos), gemodereerd door Stefan Devoldere

Praktische info

Begindatum
Locatie
KVS, Lakensestraat 55, Brussel
Prijs
Gratis

Elders op FARO

Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
In de nieuwe update van de ErfgoedApp vindt u heel wat verbeteringen, waaronder het gebruik van 3D. Maar dat is ...