Train-de-trainer ‘Buurten met erfgoed’: bereid u voor op Erfgoeddag 2022

Buurten met erfgoed is een traject dat leerkrachten van de tweede graad lager onderwijs of van het secundair onderwijs in een gemeente of stad samen doorlopen met lokale erfgoedpartners. Een schooljaar lang ontmoeten ze elkaar en werken ze samen aan lesactiviteiten voor kinderen en jongeren. Centraal staat het erfgoed in de buurt van de school. Het doel is dat kinderen en jongeren dat erfgoed zien en ontdekken.

In elke buurt is een schat aan erfgoed aanwezig. Alleen is dat niet altijd (even goed) gekend bij leerkrachten en leerlingen. Buurten met erfgoed kan hen hierin ondersteunen en heeft zijn nut al bewezen in Deurne-Zuid, Sint-Pieters-Woluwe en Nevele, om maar enkele voorbeelden te noemen. Scholen en partners zetten er succesvolle trajecten op, die een echte win-win betekenden voor alle betrokkenen: leerlingen, leerkrachten én lokale erfgoedpartners kijken er tevreden op terug. 

Buurten met erfgoed, ook iets voor u?

Maar hoe start u zo’n traject nu zelf in uw eigen gemeente of stad? Hoe maakt u scholen hiervoor warm? En hoe betrekt u lokale erfgoedpartners? Welke stappen doorloopt u vervolgens met deze groep? Hoe komt u tot concrete activiteiten voor kinderen en jongeren over en met het erfgoed? En meer nog: hoe kunt u ervoor zorgen dat die activiteiten zichtbaar zijn op Erfgoeddag 2022? Want Erfgoeddag editie 2022 staat immers in het teken van onderwijs, met als titel Erfgoeddag maakt school!

In dit train-de-trainer-traject leren we u als initiatiefnemer en trekker een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en lokaal op te starten, zodat het kan uitmonden in schoolactiviteiten die gepresenteerd worden op Erfgoeddag 2022. Dat doen we door:

 • u voor te bereiden op de in het traject te nemen stappen;
 • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject;
 • u te trainen in het gebruik van activerende werkvormen;
 • ondersteunende theorie aan te reiken, zoals Cultuur in de Spiegel.

Het is de bedoeling dat deelnemers aan deze train-de-trainer gelijktijdig lokaal een eigen samenwerkingstraject tussen erfgoedpartners en een of meerdere scholen opstarten.

Bekijk op de website van Buurten met erfgoed een filmpje over het recente traject in Deurne-Zuid.

Programma

17 september 2021 | Startdag (hele dag, te FARO)

 • Introductie tot Buurten met erfgoed.
 • Aandacht voor het werven van scholen.
 • Proeven van diverse activerende werkvormen omtrent erfgoed en erfgoed in de omgeving van de school.

8 november 2021 | Opvolgdag (hele dag, te FARO)

 • Inkijk in theorieën omtrent Cultuur in de Spiegel & Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.
 • Hoe volgt en begeleidt u het proces met scholen en erfgoedpartners?

8 februari 2022 | Intervisiesessie (halve dag, digitaal)

 • Gezamenlijke reflectie op de trajecten van de deelnemers.

19 mei 2022 | Terugbliksessie (halve dag, te FARO)

 • Gezamenlijke terugblik op de trajecten van de deelnemers. Wat hebben we lokaal gerealiseerd? Wat leren we voor de toekomst?

De bijeenkomsten worden begeleid door Chris Ferket (Bamm!) en andere partners van het samenwerkingsverband Buurten met erfgoed. Dat bestaat uit Bamm!, CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (Departement Omgeving), Erfgoedcel Brussel, FARO, Herita, Histories, en Provincie Oost-Vlaanderen.

Doelgroep:
Voor wie – met het oog op Erfgoeddag maakt school in 2022 – graag een samenwerking opstart en begeleidt tussen diverse lokale erfgoedspelers en lokale schoolteams (basis en/of secundair onderwijs). Kortom, voor initiatiefnemers en trekkers! Aan de vorige vier train-de-trainers namen medewerkers deel van erfgoedcellen, archieven, musea, erfgoedverenigingen, … maar ook cultuurcoördinatoren, leerkrachten … Iedereen die zin heeft een samenwerkingsverband te starten en te trekken, is welkom. 

Coronamaatregelen

FARO volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijft dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze en andere vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en u daar tijdig over informeren. Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 100 euro.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.

Met dank aan Cera ondersteuning.

Inschrijven
Facturatiegegevens
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht. Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland. De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Chris Ferket (Bamm!) en anderen
Prijs
100 euro
Deelnemers
Max. 20 deelnemers
Meer info

Hildegarde Van Genechten (FARO), 02 213 10 60
Daphné Maes (Histories), 015 80 06 40

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | educatie
T
02 213 10 71

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...