Train-de-trainer Buurten met erfgoed

Opgelet: deze vorming werd geannuleerd. Inschrijven is niet meer mogelijk.

In de buurt van elke school is een schat aan erfgoed aanwezig. Jammer genoeg is dat niet altijd (even goed) gekend bij leerkrachten en leerlingen. Het traject ‘Buurten met erfgoed’, waarbij kinderen en jongeren het erfgoed uit de buurt van de school ontdekken, brengt hier verandering in. Hoe? Leerkrachten van de tweede graad lager onderwijs of van het secundair onderwijs werken gedurende een schooljaar lang samen met lokale erfgoedpartners. Samen ontwikkelen ze lesactiviteiten voor kinderen en jongeren. Het erfgoed in de buurt van de school staat hierbij centraal. 

Benieuwd naar wat anderen al deden? Bekijk hier een filmpje over het Buurten met erfgoedtraject in Deurne-Zuid.

Hoe start u zo’n traject nu zelf in uw eigen gemeente of stad? Hoe maakt u scholen hiervoor warm? En hoe betrekt u lokale erfgoedpartners? Welke stappen doorloopt u vervolgens met deze groep? Hoe komt u tot concrete activiteiten voor kinderen en jongeren over en met het erfgoed? In dit train-de-trainertraject leert u, als initiatiefnemer en trekker, hoe u een Buurten met erfgoedtraject uittekent en hoe u het lokaal opstart.

Dat doen we door:

 • u voor te bereiden op de in het traject te nemen stappen;
 • ideeën en tips uit te wisselen over de coördinatie, opvolging en communicatie van het traject, 
 • u te trainen in het gebruik van activerende werkvormen;
 • ondersteunende theorieën aan te reiken, zoals Cultuur in de Spiegel.

Tijdens deze train-de-trainer brengt u de theorie onmiddellijk in de praktijk. Het is immers de bedoeling dat u tegelijkertijd een eigen samenwerkingstraject tussen erfgoedpartners en een of meerdere scholen plant en, waar mogelijk,al opstart.

Doelgroep: medewerkers van erfgoedcellen, archieven, musea, IOED’s, andere erfgoedorganisaties of cultuurverenigingen die gedurende een schooljaar een lokaal en cocreatief samenwerkingstraject tussen scholen en erfgoedpartners willen opstarten en trekken. Ook leerkrachten en cultuurcoördinatoren zijn meer dan welkom.

Het is de bedoeling dat u al tijdens deze train-de-trainer de nodige stappen zet om een samenwerkingstraject te plannen en – waar mogelijk – al op te starten.

Programma

Startdag – 30 november 2023

 • 10.00 uur: Verwelkoming en kennismaking met het concept Buurten met erfgoed voor basis- en secundair onderwijs
 • 12.00 uur: Lunch
 • 12.30 uur: Inzoomen op de concrete aanpak van een startdag in Buurten met erfgoedtraject, a.d.h.v. diverse werkvormen 
 • 16.00 uur: Einde

Opvolgdag – 8 december 2023

 • 10.00 uur: Verwelkoming en deelnemersronde eigen projecten
 • 10.45 uur: Inzoomen op de opvolging van een Buurten met erfgoedtraject
 • 12.15 uur: Lunch
 • 13.00 uur: Financiële ondersteuningsmogelijkheden
 • 13.15 uur: Inzoomen op theoretische kaders zoals: Cultuur in de Spiegel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling
 • 16.00 uur: Einde

Eindsessie – 14 maart 2024

 • 10.00 uur: Verwelkoming en deelnemersronde eigen projecten
 • 11.00 uur: Inzoomen op de evaluatie en het verduurzamen van Buurten met erfgoedtrajecten
 • 11.50 uur: Evaluatie train-de-trainer, en opvolging
 • 12.00 uur: Einde

Die namiddag, van 13.30 tot 16.00 uur, is er een uitwisselingsmoment voor (meer) ervaren trekkers Buurten met erfgoed. U bent van harte uitgenodigd om mee aan te sluiten.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 145 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 105 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten. Bent u vrijwilliger en wil u deelnemen aan deze train de trainer? Informeer u dan via hildegarde.vangenechten@faro.be.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht. Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland. De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Brussel
Lesgevers
Poli Roumeliotis, Daphné Maes, Els Otte, Hildegarde Van Genechten, Jurgen Loones (in wisselende bezetting)
Prijs
145 euro (standaard)
105 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 20 deelnemers
Meer info

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | educatie
T
02 213 10 71

Elders op FARO

De nieuwe, zomerse update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die FARO in nauw overleg met onze creatieve ...
De verkiezingskoorts stijgt zienderogen. Ook vanuit de cultureel-erfgoedsector zijn al verschillende memoranda en inspiratieteksten gepubliceerd. We zetten de oogst van ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange