Terugkomdag Erfgoedweek

Als vervolg van de succesvolle Kick-off voor Erfgoedklasbakken op 3 februari, brengen we alle erfgoedmedewerkers die de voorbije Erfgoedweken optraden als Erfgoedklasbak graag opnieuw samen. Dit keer om u hartelijk te bedanken voor uw engagement; maar ook om volop uit te wisselen over de voorbije ervaringen.  

Want wellicht bent ook u nieuwsgierig naar hoe het is gelopen in de klaslokalen. Zijn de Erfgoedklasbakuren vlot gelopen? Hoe werden ze zoal aangepakt? Wat zijn de meest geslaagde interventies of grappigste voorvallen die we met elkaar kunnen delen? ...  En vooral: werden onze erfgoedinterventies op school (weerom) gesmaakt?

We zoeken het die dag samen met u uit door terug te blikken aan de hand van evaluaties en door een diepgravend gesprek met enkele Erfgoedklasbakken. En laten we vooral ook niet vergeten waarom we die Erfgoedklasbakuren doen: kinderen en jongeren (en leerkrachten!) prikkelen en enthousiasmeren voor cultureel erfgoed.

 • Peter Marnef, leerkracht aan het Sint-Lievenscollege Antwerpen, is – net zoals ons – eveneens pleitbezorger voor meer cultuur op school. We laten Peter graag deze dag opstarten om ons verder te inspireren in onze eigen Erfgoedklasbak-missie.
 • Het voormiddagdeel ronden we af door samen met Sarina Wijnen (Hogeschool PXL / GO! A-Maze innovatief secundair onderwijs) en Els Vinckx (Hogeschool PXL) te kijken naar de ontwikkelingen in de onderwijspraktijk waarop we met onze Erfgoedklasbakuren proberen op in te pikken. Wat betekenen de sleutelcompetenties bijvoorbeeld voor de educatieve praktijk? En hoe zet onderwijs het platform Smartschool in? Ondertussen werd ook de Canon van Vlaanderen voor onderwijs gelanceerd. Wil u ook graag mee zijn met de actualiteit in het onderwijslandschap? We gaan er samen dieper op in.

In de namiddag werken we samen met partners die ons helpen om met het onderwijs samen te werken:

 • Educatieve uitgeverijen zijn belangrijke spelers voor het onderwijs: leerkrachten volgen immers hun methodes en handboeken. Hoe gaat een educatieve uitgeverij te werk? We vragen het aan De Digitale Methode. Tim Seynaeve en collega’s lichten toe hoe deze uitgeverij materialen ontwikkelt en met wie ze daarvoor samenwerken. Maar ook kaderen ze zichzelf in het grotere landschap van educatieve uitgeverijen. Vervolgens leren we van hen hoe auteurs een leertraject tot stand brengen. Tot slot gaan we samen met hen in gesprek over hoe erfgoedcontent kan worden geïntegreerd in vakken en vakoverschrijdende projecten. 
   
 • Erfgoedwijs.be is hét platform om ‘leermiddelen’ die erfgoedorganisaties ontwikkelen voor onderwijs naar leerkrachten te promoten. Het creëert voor hen één grote handige toegangspoort tot al die interessante lesmappen, websites, databanken … waaraan onze erfgoedsector rijk is. U kan zelf op een heel gemakkelijke en vlotte manier uw eigen materialen toevoegen aan dit platform. We overlopen samen hoe u dat doet aan de hand van een case. Of kent u het platform al, maar komt u er doorgaans niet toe om een item in te voeren? Doe het dan nu op dit moment, samen met andere collega’s (en vergeet niet uw laptop mee te brengen). Zo veroorzaken we samen (weer) een invoerpiek in het platform! 

Doelgroep: erfgoedmedewerkers die deelnamen als Erfgoedklasbak aan de Erfgoedweek (editie 2022 en/of 2023), of die dat in de toekomst willen doen. Ook educatieve medewerkers en publieksmedewerkers die de samenwerking met onderwijs willen versterken zijn welkom. 

Programma 

9.30 uur: Onthaal met koffie

10.00 uur: Verwelkoming en terugblik op Erfgoedweek | Eva Begine, coördinator Erfgoedweek

10.20 uur: Een warm pleidooi voor (meer) cultuur op school | Peter Marnef, Sint-Lievenscollege Antwerpen

10.40 uur: Met Erfgoedklasbakken op de sofa | Hildegarde Van Genechten, adviseur educatie en participatie bij FARO, gaat in gesprek met een aantal Erfgoedklasbakken over hun ervaringen in de klas. 

11.40 uur: Pauze

12.00 uur: Onderwijsontwikkelingen: een update

12.45 uur: Tijd voor lunch

13.30 uur: Alles wat u wilde weten over educatieve uitgeverijen | De Digitale Methode

15.00 uur: Pauze 

15.15 uur: Kennismaken met / invoeren in Erfgoedwijs.be, de leermiddelensite voor onderwijs

16.00 uur: Einde 

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 0 euro (gratis).
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 0 euro (gratis) en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht. Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland. De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Diverse sprekers
Prijs
Gratis
Deelnemers
Max. 80 deelnemers
Meer info

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Projectmedewerker educatie Erfgoedweek
T
02 213 10 81

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
U wilt FARO graag aan boord als partner voor uw cultureel-erfgoedproject? Als leidraad formuleerden we een aantal vragen die we ...
Dat is de vraag die we in het gloednieuwe dossier op de Erfgoedwijzer beantwoorden. We hebben zowel oog voor taal ...