Summer Course for the Study of the Arts in Flanders. The age of Bruegel in context

Jaarlijks brengt de Summer Course for the Study of the Arts in Flanders een selecte, hooggekwalificeerde groep van maximaal 18 jonge binnen- en buitenlandse onderzoekers naar Vlaanderen. Ze krijgen een intensief elfdaags programma aangeboden met lezingen, discussies en bezoeken rond een specifieke kunsthistorische periode. De Summer Course geeft deelnemers een duidelijk inzicht in de Vlaamse kunstcollecties uit de bestudeerde periode en in de actuele staat van het onderzoek rond het thema. 

De vijfde editie van de Summer Course focust op ‘The age of Bruegel in context’ en vindt plaats van 23 juni tot 3 juli 2019. Lezingen en bezoeken vinden plaats in Antwerpen, Brugge, Mechelen, Genk, Leuven en Brussel, en we plannen een trip naar Parijs. De voertaal is Engels. 

Programma

Bekijk hier het voorlopige programma.

Praktisch

De deelnemers voor de vijfde editie werden door het wetenschappelijk comité geselecteerd op basis van hun cv, motivatie en een aanbevelingsbrief. 

Partners

De Summer Course for the Study of the Arts in Flanders is een initiatief van het Museum voor Schone Kunsten Gent, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Mu.ZEE Oostende, Musea Brugge, Museum M - Leuven, de Universiteit Gent, de KU Leuven, het Rubenianum, het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden, het Rubenianum en de Vlaamse Kunstcollectie.

Structurele inhoudelijke partners voor deze editie zijn de Koninklijke Bibliotheek, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA) en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. 

In samenwerking met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Deze editie wordt gecoördineerd door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Rubenianum en de Vlaamse Kunstcollectie. Met de steun van het Rubenianum Fund beheerd door de Koning Boudewijnstichting. 

Wetenschappelijk comité

Till Holger-Borchert, Directeur Musea Brugge, Brugge 
Prof Dr. Koenraad Jonckheere, Professor Kunstgeschiedenis, Universiteit Gent 
Dr. Tine Meganck, Onderzoeker, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel 
Prof Dr. Manfred Sellink, Directeur KMSKA en professor Kunstgeschiedenis Universiteit Gent  
Véronique Van de Kerckhof, Directeur Rubenianum, Antwerpen
Joris van Grieken, Curator prentenkabinet, Koninklijke Bibliotheek, Brussel
Anne Van Oosterwijk, Assistent-curator, Groeningemuseum Brugge
Bert Watteeuw, Conservator documentatie en archieven, Rubenianum, Antwerpen
Véronique Van Passel, Projectcoördinator, KMSKA, Antwerpen

Meer info: Website Vlaamse Kunstcollectie

Praktische info

Begindatum

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Iedereen weet dat erfgoed het best gedijt als het 'ontsloten' of gebruikt wordt. Dat kan op verschillende manieren. Door er ...