Studiedag Lerend netwerk cowaarderen | Gelijkwaardig het gesprek voeren

Dit is een vormig van meerdere partners, waaronder FARO.

Cowaarderen richt zich op trajecten waarbij erfgoedinstellingen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met groepen, gemeenschappen of individuen die daarbij een vorm van inspraak hebben. Hoe ontdekt u wie zich betrokken voelt? Luistert u naar de verschillende stemmen en meningen? Wat heeft u nodig om onderbelichte aspecten te adresseren? Het Nederlands-Vlaamse lerend netwerk cowaarderen deelt ervaringen om zo stappen vooruit te kunnen zetten. 

Tijdens deze studiedag ontdekt u werkvormen die u verder kunnen helpen. De dag is interactief met oefeningen, reflectie, casestudies en biedt ruimte voor open gesprekken rondom dilemma’s. Delen en inbrengen van kennis is het uitgangspunt, we zijn een lerend netwerk.

Is de term cowaarderen nieuw voor u? Schrijf u dan zeker in voor de Parallelsessie 1 - Kennismaken met cowaarderen.

Wat zijn onze leerdoelen?

 • U kunt (verder) aan de slag met cowaarderen in uw praktijk. 
 • U kent de principes van gelijkwaardigheid. 
 • U kan een methode uitvoeren in uw werkomgeving of een concept implementeren. 
 • U kan een gepaste werkvorm kiezen.
 • Door de open gesprekken, casestudies en interactieve oefeningen heeft u uw eigen inzichten verdiept en aangescherpt. 

Voor wie?

Erfgoedwerkers die al bekend zijn of bekend willen raken met cowaarderen: samen met individuen, groepen of gemeenschappen gesprekken voeren over de waarde van het erfgoed, en op basis daarvan gezamenlijke beslissingen nemen. De dag is interactief met oefeningen, reflectie, casestudies en biedt ruimte voor open gesprekken rondom dilemma’s. Delen en inbrengen van kennis is het uitgangspunt, we zijn een lerend netwerk.

Er is plek voor maximaal 30 deelnemers, dat betekent dat we een 1st come 1st serve-beleid zullen hanteren met een wachtlijst. Na aanmelding rekenen we op uw aanwezigheid. Mocht u alsnog verhinderd zijn kan u zich afmelden via rwa-heritagelab@ahk.nl.

Programma

10.00 uur: Inloop

10.30 uur: Welkom en inleiding studiedag

11.00 uur: Parallelsessies: 

 • Kennismaken met co-waarderen | Deze sessie is bedoeld voor mensen voor wie cowaarderen relatief nieuw is. Na een introductie gaan we aan de slag met een interactieve oefening.
 • Cowaarderen in de praktijk, dilemma-oefening en gesprek | Deze sessie is bedoeld voor mensen die al bekend zijn met cowaarderen. Aan de hand van verschillende perspectieven behandelen we een casus ‘de bontjas van Aaïcha Bergamin' met aandacht voor dilemma’s. Vervolgens gaan we als groep in gesprek over hoe uw praktijk zich hiertoe verhoudt.

12.30 uur: Lunch

13.15 uur: Casestudie (Red Star Line Museum)

14.00 uur: Parallelsessies: 

 • Wanneer luistert u echt en ziet u meer? De menselijke hersenen zijn zo geprogrammeerd dat u niet alles ziet en hoort. Dat sommige stemmen en perspectieven u niet eerder opvielen, is op zich dus normaal. Maar dat betekent niet dat we het daarbij moeten laten. In deze workshop ontdekt u in de eerste plaats hoe uw brein soms een loopje met u neemt. Daarna gaan we aan de slag met een methodiek die traag kijken en luisteren als vertrekpunt kiest. Want: hoe meer tijd en ruimte we nemen om verschillende meningen echt te horen, hoe meer gelaagdheid we kunnen toevoegen aan ons erfgoed.
 • Van Safe(r) Space naar Brave(r) Space | Deze sessie gaat over het belang van ‘veilige ruimtes’ en toepassing in de praktijk. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een Safe(r) Space en een Brave(r) Space? En hoe kunt u bijdragen aan meer emancipatie en gelijkwaardigheid in de dagelijkse praktijk? Via verschillende casussen wordt er in de sessie dieper ingegaan op de oorsprong van dergelijke ruimtes. Door reflectie, aandacht voor de uitdagingen en korte oefeningen onderzoeken we wat deze concepten kunnen betekenen binnen de eigen instelling en hoe dit in te zetten bij cowaardering.

15.30 uur: Wrap-up

16.00 uur: Borrel

17.00 uur: Einde

Partners

Het Lerend netwerk cowaarderen is opgezet door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Sinds 2024 is ook het Heritage Lab van de Reinwardt Academie betrokken.

In dit lerend netwerk kunnen onderwijs, (Nederlandse) overheid en het veld nog nauwer samen gaan werken op het thema cowaarderen. Het komende jaar organiseren we een reeks studie- en praktijkdagen op verschillende locaties, houd onze nieuwsbrieven in de gaten om hier als eerste van op de hoogte te zijn.

Type

Lerend netwerk: hier werkt u gedurende langere tijd samen met collega's aan een nieuwe praktijk, onder onze begeleiding. U stuurt, organiseert en creëert samen.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 0 euro (gratis).
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 0 euro (gratis) en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Op zoek naar nieuwe horizonten en experiment? Dit aanbod maakt het mogelijk. Samen met collega’s werkt u aan  innovatie. U test nieuwe tools uit of ontwikkelt nieuwe toepassingen voor erfgoedland.  

Praktische info

Begindatum
Locatie
Reinwardt Academie
Hortusplantsoen 2
1018 TZ Amsterdam
Prijs
Gratis
Deelnemers
Max. 30 deelnemers
Meer info
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Als ‘onderzoeken’ en ‘participeren’ samenkomen, spreken we over 'burgerwetenschap'. En laat dat nu net het onderwerp zijn van een netwerkdag ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
De nieuwe update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen die FARO in nauw overleg met onze creatieve community van makers ...