Studie- en contactdag 'Op handen gedragen'

Processievrijwilligers en -comités ontmoeten elkaar in Brugge op 12 oktober 2019 voor de studie- en contactdag Op handen gedragen. U leert er hoe anderen het aanpakken en krijgt praktische tips om met uw eigen traditie aan de slag te gaan. U kunt ook kennismaken met het rijke processie-erfgoed in Brugge:

 • bezoek de Heilig Bloedkapel,
 • volg het parcours van de Blindekensprocessie,
 • volg een rondleiding langs het processie-erfgoed in de Sint-Annakerk.

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen gaat op vaste tijden een processie uit. Zo’n processie is niet alleen een religieuze gebeurtenis, maar heeft ook een belangrijke sociale en culturele betekenis. Processies maken deel uit van het immaterieel cultureel erfgoed. Veel organisaties en vrijwilligers koesteren deze tradities en willen ze doorgeven aan volgende generaties. Op handen gedragen wil hen samenbrengen en ondersteunen. Door kennis en ervaringen uit te wisselen, wordt de processiecultuur in Vlaanderen versterkt.

Op handen gedragen is een initiatief van CRKC-PARCUM, Histories en KADOC-KU Leuven. Deze studie- en contactdag wordt georganiseerd samen met het Bisdom Brugge en Erfgoedcel Brugge.

Programma

9.30 uur: Onthaal

10.00 uur: Welkom door Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge

10.15 uur: Inleiding en voorstelling Op handen gedragen door Peter Heyrman, KADOC-KU Leuven

10.45 uur: Keuze uit drie workshops

 • Vele handen maken licht werk: processies en vrijwilligerswerking
  Enthousiaste vrijwilligers zijn goud waard. Ze dragen de processie in hun hart en nemen vele kleine en grote taken op. Zonder hun belangeloze inzet zou de processie er helemaal anders uitzien of zelfs niet kunnen uitgaan. Waar en hoe vindt u die onmisbare vrijwilligers? Hoe houdt u ze gemotiveerd tussen twee edities van de processie in? Tijdens deze workshop komen een aantal praktijkvoorbeelden aan bod en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.
  Moderator: Frea Vancraeynest, Histories vzw
  Cases: Heilig Bloedprocessie Brugge, Associatie van de Processies van de Noorderkempen, Sint-Veroonsmars Lembeek, Maria Ommegang Poperinge
 • Gekoesterd en gedragen: participatie en draagvlakverbreding bij processies
  Processies zijn niet alleen een religieus fenomeen. Ze hebben ook een sociale en culturele betekenis in de publieke ruimte. De gemeenschap die bij de processie betrokken is, overstijgt de vaste kern van organisatoren en vrijwilligers. Hoe breidt u dit draagvlak uit en betrekt u bijvoorbeeld jongeren of groepen met een andere religieuze of culturele achtergrond? In deze workshop leert u inspirerende voorbeelden kennen en kunt u tips en tricks met elkaar delen.
  Moderator: Julie Aerts, CRKC-PARCUM
  Cases: Processie van Wolfsdonk/ Verhalen verbinden platteland, Sint- Dimphna Ommegang Geel, project Stoeten Doen Ontmoeten Ieper
 • Middelen gezocht: processies en financiën
  Een processie organiseren brengt heel wat kosten met zich mee. Een gezond financieel beleid is nodig om een duurzame toekomst te verzekeren. Hoe vindt u uw weg in subsidiemogelijkheden en andere financieringskanalen? Waar kunt u extra middelen vinden? Hebt u al eens aan crowdfunding gedacht? In deze workshop maakt u kennis met praktijkvoorbeelden en krijgt u meer informatie over ondersteuningsmogelijkheden, bijvoorbeeld via erfgoedcellen en het decreet bovenlokaal cultuurbeleid.
  Moderator: Joris Colla, KADOC-KU Leuven
  Cases: Maria Ommegang Kalfort, Godelieveprocessie Gistel, Kroningsfeesten Tongeren, Erfgoedcellen

12.15 uur: Broodjeslunch en netwerkmoment

13.15 uur: Keuze uit drie geleide bezoeken

 • Bezoek de Heilig Bloedkapel en schatkamer
  De Heilig Bloedprocessie trekt jaarlijks op Hemelvaart door de straten van Brugge. De processie is ontstaan op het einde van de 13de eeuw en maakt sindsdien deel uit van het rijke erfgoed van de stad. Tijdens dit bezoek neemt Noël Geirnaert (Edele Confrérie van het Heilig Bloed) u mee op een boeiende ontdekkingstocht door de Heilig Bloedkapel en de schatkamer.
 • Stap mee in het voetspoor van de Blindekensprocessie
  De Blindekensprocessie of Brugse Belofte gaat elk jaar uit op 15 augustus (Maria-Tenhemelopneming). Een traditie die sinds het begin van de 14de eeuw in ere wordt gehouden. Volg het traject van de processie en breng samen met kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester een geleid bezoek aan de kapel van Onze- Lieve-Vrouw-ter-Potterie en aan de Blindekenskapel.
 • Bezoek processie-erfgoed in de Sint-Annakerk
  De 17de-eeuwse Sint-Annakerk bevat interessant processie-erfgoed. Deze eenvoudige gotische zaalkerk verrast met haar rijke barokinterieur. De inrichting werd mogelijk gemaakt door schenkingen van welgestelde Bruggelingen.
  Tijdens het bezoek neemt Benoit Kervyn (consulent religieus erfgoed van Brugge) u mee langs het erfgoed en de verhalen van de kerk.

15.00 uur: Afsluitende receptie, in de salons van het Stadhuis van Brugge (Burg 12). Receptie aangeboden door de Stad Brugge, met slotwoord door Nico Blontrock, schepen van Cultuur

16.30 uur: Einde                                 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Hof Bladelin, Naaldenstraat 19, Brugge
Prijs
25 euro overschrijven op rekeningnummer BE95 7370 4813 2958 van Histories vzw met vermelding ‘je naam + processiedag Brugge’. U bent definitief ingeschreven na ontvangst van het inschrijvingsgeld.
Meer info

Schrijf u voor 5 oktober 2019 in via historiesvzw.be met de keuze van uw workshop en geleid bezoek. Opgelet: de plaatsen voor de workshops en geleide bezoeken zijn beperkt. Wacht niet te lang om in te schrijven.

Meer info: 015 80 06 30, info@historiesvzw.be

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...