Stu­die­dag 'TRANSITIES VERKEND'

On­der­zoeks­tra­ject 'Kunst in Op­dracht ver­kent'

Naar aanleiding van de huidige maatschappelijke veranderingen en transitieprioriteiten rond klimaat, economie, wonen, samenleven, mobiliteit, energie, … staan de Vlaamse overheid en lokale overheden voor enorme uitdagingen. Hoe we omgaan met die uitdagingen, bepaalt de planning, inrichting en vormgeving van de publieke ruimte van de toekomst.

In het kader van het onderzoekstraject ‘Kunst in Opdracht Verkent' organiseerde het platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met de UHasselt vier kennisdelingsmomenten, in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021. Verschillende cases maakten de relaties tussen Kunst in Opdracht en diverse transities binnen de publieke ruimte tastbaar. 

Stu­die­dag op 26 ok­to­ber

Op dinsdag 26 oktober 2021 organiseren het platform Kunst in Opdracht en de UHasselt de studiedag TRANSITIES VERKEND. In de KVS in Brussel stellen we de bevindingen van dit onderzoekstraject voor en blikken we vooruit op het verbreden van de klassieke verschijningvormen van Kunst in Opdracht naar de publieke ruimte. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de diverse actoren in het veld (opdrachtgevers, kunstenaars en bemiddelaars) en hun rollen, vandaag en in de toekomst.  

Daarnaast lichten we het nieuwe Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte toe en bespreken we onze rol in het operationaliseren van de intersectorale werking van Kunst in Opdracht. Een aantal bevoorrechte getuigen werkzaam in verschillende sectoren, uit binnen- en buitenland, delen hun ervaringen. 

Wil je de studiedag graag bijwonen? Noteer 26 oktober alvast in je agenda!

Vra­gen

Heb je een vraag over Kunst in Opdracht in de publieke ruimte?
Contacteer een medewerker van het platform Kunst in Opdracht.

Praktische info

Begindatum
Meer info

platformkunstinopdracht@vlaanderen.be

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...