Starterscursus lokale erfgoedcoördinator/-consulent. Cultureel-erfgoedwerk in een lokale beleidscontext

Bent u pas gestart als erfgoedconsulent, deskundige of erfgoedcoördinator bij een lokaal bestuur, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een erfgoedcel? Of heeft u als cultuurambtenaar of gemeentelijk archivaris onlangs cultureel erfgoed in uw takenpakket gekregen? Dan is deze introductiecursus helemaal voor u. U krijgt een mix van informatie, praktische tools, inspirerende voorbeelden en advies op maat van uw specifieke erfgoedvragen en -noden.

De cursus bestaat uit twee en een halve dag. Voor elke cursusdag geven we u ook een kleine opdracht mee. Dit huiswerk neemt telkens zo’n half uur in beslag.

Tijdens de eerste dag staat de visie- of beleidsnota centraal. Zo’n tekst is een perfecte start om lokaal erfgoedbeleid op touw te zetten. Maar hoe begint u aan zo’n nota? We analyseren hoe andere gemeenten hun erfgoedbeleid hebben uitgewerkt en een visie hebben uitgeschreven. Via deze praktijkvoorbeelden verkennen we wat er wel en niet werkt voor uw gemeente.

Een beleid rond lokaal erfgoed staat niet op zich. Zeker immaterieel erfgoed – feesten, ambachten, rituelen, streekgerechten – heeft een groot potentieel om over de muurtjes heen te werken. Ellen Janssens (coördinator van www.immaterieelerfgoed.be) verkent met praktijkvoorbeelden en een oefening over welk immaterieel erfgoed in uw gemeente schuilgaat hoe u vanuit immaterieel erfgoed kan samenwerken met andere beleidsdomeinen. Vervolgens werken we een idee uit voor een lokaal erfgoedproject in uw gemeente.

We sluiten de cursus af met een ‘Jokersessie’. Samen met u bepalen we hoe deze sessie eruitziet.

Doelgroep: erfgoedwerkers die verbonden zijn aan een lokaal bestuur of vaak samenwerken met lokale besturen: lokale erfgoedconsulenten, deskundigen, erfgoedcoördinatoren, erfgoedcelmedewerkers, gemeentearchivarissen, museummedewerkers, cultuurbeleidscoördinatoren, vrijetijdscoördinatoren, bibliothecarissen met aandacht voor erfgoed …

Tijdstip en locatie

  • 25 oktober 2018, 10.00 - 16.00 uur, CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst
  • 29 november 2018, 10.00 - 16.00 uur, Brugge, n.t.b.
  • 15 januari 2019, 14.00 - 16.00 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Praktische info

Begindatum
Lesgevers
Gregory Vercauteren en Jacqueline van Leeuwen
Prijs
50 euro
Deelnemers
Maximaal 20
Meer info

Inschrijven is niet meer mogelijk, de vorming is volzet.

Contactpersoon
Adviseur lokaal & regionaal cultureel-erfgoedbeleid
Sectorcoördinator erfgoedcellen
T
02 213 10 72

Elders op FARO

Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...