Start opleiding microcredential 'Voorouders en nakomelingen'

DNA, databanken en genetica, literatuur en archiefonderzoek: als u ze combineert, worden nieuwe kennisinzichten en vormen van onderzoek mogelijk.

Veel mensen in Vlaanderen zijn bezig met het maken van hun stamboom. Dit gebeurt niet alleen meer in parochieregisters of boedelbeschrijvingen, maar ook via speeksel of uitstrijkjes in de mond, niet als COVID-19-test, maar om DNA-onderzoek in te schakelen. In sociale geschiedenis is het volgen van families en andere groepen in de tijd en over dorps-, stads- en landsgrenzen heen sterk ontwikkeld. Naast klassiek archiefonderzoek en ontsluiting van ander roerend erfgoed, is door digitalisering maar ook door DNA-onderzoek vandaag veel meer mogelijk dan twintig jaar geleden.

Op 29 september start aan de Universiteit Antwerpen de opleiding 'Voorouders en nakomelingen', een microcredential van 12 studiepunten. Onderwijstaal is Nederlands, de organisatie is in handen van de Faculteit Ontwerpwetenschappen i.s.m. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte​.

Voor wie?

  • Professionals (in spe) en geïnteresseerden in familiale en andere vormen van sociale geschiedenis, stamboomonderzoek en familiekunde, geschiedenis van migratie, heemkunde, archeologie, lokale en wereldgeschiedenis, genetica en erfgoedstudies.
  • Iedereen die zich wil verdiepen in het potentieel van DNA in hedendaags onderzoek vanuit een erfgoedperspectief in de breedste zin van het woord.

De cursussen worden gegeven op academisch masterniveau, dus in principe zijn deelnemers in het bezit van een bachelordiploma (academisch of professioneel). Met toestemming van de titularissen kunnen ook anderen op basis van een gemotiveerd verzoek worden toegelaten.

Programma

Het studieprogramma bestaat uit drie opleidingsonderdelen. In principe volgt u les op de campus; 2 uur per week per opleidingsonderdeel. Ook online teaching en blended learning zijn mogelijk.

  • Genealogie (3 studiepunten)
  • Geschiedenis van migratie (6 studiepunten)
  • Genetisch erfgoed (3 studiepunten)

Prof. dr. Hilde Greefs bespreekt recente tendensen in historisch onderzoek van migratie. Geneticus en genealoog prof. dr. Maarten Larmuseau doceert, met steun van de Stichting Edmond Delhougne, in het nieuwe erfgoedprogramma van de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen twee nieuwe cursussen op masterniveau, respectievelijk genealogie en genetisch erfgoed.

De combinatie van de cursussen geeft een bijzondere bijscholing op de intersectie van studiegebieden waar in de 21e eeuw enorme vooruitgang is geboekt en die actueler zijn dan ooit in een inclusieve en globaliserende wereld. Samen zijn ze een eyeopener op universitair niveau en geven ze inzicht in het boomende erfgoedparagdigma.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
Meer info

Meer informatie vindt u op de website van de Universiteit Antwerpen of bij prof. dr. Marc Jacobs.

Elders op FARO

Afgelopen weekend kreeg de ErfgoedApp een stevige update. Zo is de succesvolle app alvast helemaal klaar voor een nieuw seizoen ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...