Slim aan de slag met schoolerfgoed | Werken aan interculturaliteit vanuit de nieuwe leerplannen

In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, en verneemt u meer over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.

Schoolerfgoed? Denk bijvoorbeeld aan een wereldbol, een kroontjespen, de Honderd Dagenviering en de vele verhalen van en over leerkrachten: dit alles behoort tot het collectieve geheugen van een generatie ... De meeste scholen beschikken over een schat aan materieel én immaterieel erfgoed: archieven en bibliotheken, collecties didactisch materiaal, gebouwen met een zeker patina, tradities en gebruiken ... Dergelijk schoolerfgoed bevat een groot en vaak onaangeboord maatschappelijk en pedagogisch potentieel. Toch is de zorg ervoor niet altijd evident. 

Het samenwerkingsverband ‘Slim Erfgoed’ wil daar wat aan doen. Hoe? Door in deze vormingsreeks de waarde en betekenis van schoolerfgoed voor het leerplichtonderwijs onder de aandacht te brengen, én door handvatten aan te reiken hoe de zorg voor dat schoolerfgoed samen kan worden opgenomen. Samen, dat wil zeggen: door scholen én erfgoedpartners.

Deze reeks richt zich tot schooldirecties en leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs, en biedt antwoorden op vragen als: 

  • Wat is schoolerfgoed precies? 
  • Hoe kan u er in de klas mee aan de slag? 
  • Welke mogelijkheden zijn er met schoolerfgoed binnen de modernisering van het leerplichtonderwijs en de nieuwe leerplannen? 

Maar ook de zorg voor schoolerfgoed in de schoolcontext komt aan bod. Wat wil u immers bewaren voor de toekomst? Hoe kan u dat doen? En waarom zou u dat doen? Deze reeks richt  zich eveneens tot erfgoedmedewerkers, -vrijwilligers, en -geïnteresseerden. Hoe kunnen zij scholen ondersteunen? Hoe kan u samen met een school werk maken van de bewaring, waardering en selectie van schoolerfgoed en een duurzame erfgoedwerking binnen die school uitbouwen?

Wie deze vormingsreeks volgt, krijgt massa’s inspiratie voor Erfgoeddag 2022, met als thema onderwijs. Erfgoeddag ‘22 is een uitgelezen kans om dit schoolerfgoed opvallend in de kijker te zetten, en om als school en erfgoedorganisatie de handen in elkaar te slaan!

Deze vormingsreeks wordt georganiseerd door Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee en KADOC-KU Leuven, in samenwerking met FARO. Via dit initiatief delen we de resultaten van het erfgoedproject Slim Erfgoed met de erfgoedsector, de onderwijssector en het ruime publiek.

Programma

26 januari 2022 | Werken aan interculturaliteit vanuit de nieuwe leerplannen 

Veel scholen beschikken over een didactische onderwijscollectie rond voeding, keuken en huishouding. Laat nu juist dit niet-prestigieuze, alledaagse schoolerfgoed heel bruikbaar zijn om intercultureel mee aan de slag te gaan. De nieuwe leerplannen openen onvermoede mogelijkheden. Deze vijfde en afsluitende vormingssessie heeft aandacht voor inzetbaarheid én zorg en is opgevat als een intervisie- en demosessie op de unieke onderwijs- en erfgoedcampus van het Heilig-Hartinstituut Annuntiaten Heverlee.

(Het precieze verloop van deze sessie wordt later aangekondigd.)

Begeleiders: Ria Christens (CEAH); Greet Draye (CAG – nog te bevestigen); An Vandenberghe (Erfgoedhuis ZVL); Els Claeys (secundair onderwijs Heilig-Hartinstituut Heverlee); Leen Roels (Erfgoedcel Mijn-Erfgoed – nog te bevestigen); (eventueel iemand van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met goede kennis van de nieuwe leerplannen en mogelijkheden).

Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met Centrum Agrarische Geschiedenis, Erfgoedhuis Zusters van Liefde JM, UCLL, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bekijk deze sessie op de website van Slim erfgoed voor de meest actuele informatie.

Andere sessies in de reeks Slim aan de slag met schoolerfgoed:

  • (Deze sessie is afgelopen) 26 mei 2021 (namiddag), digitaal | Leerlingen maken (de identiteit van) de school!
  • (Deze sessie is afgelopen) 29 september 2021 (namiddag), school Dominiek Savio in Gits | Bewaren van schoolerfgoed: ja, maar hoe?
  • (Deze sessie is afgelopen) 20 oktober 2021 (namiddag), school Heilig-Grafinstituut in Turnhout | Schoolerfgoed valoriseren en beheren met vrijwilligers
  • 17 november 2021 (namiddag), digitaal | Op zoek naar schoolerfgoed? Laat u verrassen!
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Heilig-Hartinstituut, Heverlee
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven is verplicht en kan via dit formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | educatie
T
02 213 10 71

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...