Samen werk maken van een sterke belangenbehartiging? Netwerkmoment OCE

Al meer dan 10 jaar verdedigt het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) de belangen van het cultureel erfgoed. Soms met spraakmakende acties, maar even vaak in de luwte en achter de schermen. Tot op vandaag zijn enthousiaste vrijwilligers de drijvende kracht achter OCE. Nieuwe uitdagingen vragen nieuwe kaders. Een denkoefening dringt zich op en daar kunt ook u bij helpen.

Op 7 oktober 2021 vraagt OCE uw stem en visie op de toekomst van de belangenbehartiging voor het cultureel-erfgoedveld. Op welke thema’s kan een belangenbehartiger voor uw organisatie het verschil maken? Welke rol(len) neemt een belangenbehartiger idealiter op volgens u? En welke organisatievorm kan deze rollen schragen en dragen? Aan de hand van enkele scenario’s wordt gezocht naar een weg richting gedegen belangenbehartiging voor onze sector. 

Programma 

9.00 uur: Onthaal met koffie 

9.30 uur: Intro

9.35 uur: Historiek overleg cultureel erfgoed: een gezamenlijke belangenbehartiger voor het erfgoedveld

9.50 uur: Vijf rondetafelgesprekken

10.30 uur: Analyse en conclusies

11.30 uur: Einde

Praktische info

Begindatum
Locatie
Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent
Meer info

Inschrijven kan via deze link.

Meer weten? info@overlegcultureelerfgoed.be

Elders op FARO

In de nieuwe update van de ErfgoedApp vindt u heel wat verbeteringen, waaronder het gebruik van 3D. Maar dat is ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange