Samen onroerend erfgoed waarderen | Masterclass

Hoe ontwikkelt u onroerend erfgoed in samenwerking met zo veel mogelijk belanghebbenden? Het antwoord ligt bij de onroerenderfgoedrichtplannen. Met dat instrument krijgt u een breedgedragen langetermijnvisie én een concreet actieplan voor het erfgoed in kwestie. Anse Kinnaer en Aukje De Haan van het agentschap Onroerend Erfgoed stellen hun projecten voor tijdens deze masterclass. 

Onroerenderfgoedrichtplannen: participatie troef

Met de onroerenderfgoedrichtplannen denkt iedereen mee: alle meningen zijn waardevol voor het eindresultaat. Enerzijds willen de onderzoekers zo veel mogelijk belanghebbenden betrekken bij de ontwikkeling van het onroerend erfgoed. Denk daarbij aan eigenaars, buurtbewoners, lokale besturen en middenveldorganisaties. Ze polsen naar de mening van zo veel mogelijk personen, verenigingen en openbare besturen. Die nieuwe werkwijze is een ommezwaai van de klassieke top-downbenadering waarbij vooral de experts bepalen wat beschermd moet worden. 

Anderzijds moet de nieuwe aanpak ook leiden tot een geïntegreerd beleid. Want de Vlaamse overheid komt soms gefragmenteerd over bij de burger en dat leidt tot frustraties. Daarom mikken de onderzoekers op een breedgedragen langetermijnvisie voor het erfgoed en een concreet actieprogramma dat daaruit voortvloeit. 

Momenteel wordt gewerkt aan een geografisch afgebakend plan voor de mergelgroeven in Riemst en een thematisch plan rond de hoogstamboomgaarden. Het uiteindelijke doel is dat er concrete beleidsmaatregelen uit voortvloeien – een beleid dat zoveel mogelijk gedragen én gecoördineerd is. Meer informatie vindt u hier.

Nieuwsgierig naar deze projecten en zin om inspiratie op te doen? Neem dan deel aan deze masterclass! Tijdstip: 10.00 - 12.30 uur

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Anse Kinnaer en Aukje De Haan
Prijs
Gratis
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Inschrijven is niet meer mogelijk, het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Contactpersoon
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 82

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
De cultureel-erfgoed- en de zorgsector hebben elkaar heel wat te bieden. In een reeks van zes bijzonder boeiende workshops over ...