Reynaertcolloquium | Metamorfosen van een politieke vos

Op vrijdag 1 december 2023 organiseren het Reynaertgenootschap en het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) / Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen een internationaal Reynaertcolloquium met medewerking van o.a. het ANV, Liberas, het Letterenhuis, de Erfgoedcel Waasland, de Bibliotheca Wasiana en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. 

Van den vos Reynaerde is deel van onze literaire canon en van de canon van Vlaanderen en is een van de hoogtepunten van de Europese middeleeuwse letterkunde. Bovendien is de tekst altijd jong gebleven door de vele herscheppingen in diverse kunsten doorheen de eeuwen tot op vandaag. Literaire werken kunnen langs vele hoeken benaderd en bekeken worden.

Tijdens het colloquium ‘Metamorfosen van een politieke vos’ staat de politieke lezing of interpretatie van de vos centraal. Wij zijn als mensen sociale wezens die streven naar welzijn en rechtvaardigheid in de maatschappij. Reynaertverhalen hebben de mens als een politiek dier gepositioneerd. Dit colloquium geeft aanleiding tot vele vragen. Is een politieke lezing van de Reynaert mogelijk? Waren middeleeuwse vossenverhalen de spiegel van een politieke toestand? In welke politieke constellatie ontstonden vossenverhalen door de eeuwen heen? Werd de vos in zijn lange levensloop om politieke of ideologische motieven ingezet? Werd het verhaal politiek gebruikt of zelfs gerecupereerd? Speelde de literaire vos een politiek spel in barre en duistere tijden? Hoe veranderde het karakter van de middeleeuwse vos doorheen de tijd … ‘Nu gaat Reynaerde al huten spele’ (A 1885)

Programma

10.00 uur: Onthaal

10.30 uur: Start

  • Inleiding | Nele Hendrickx, Letterenhuis
  • Een vos op het erf van de leeuw. De veranderende functies van Reynaert in het symbolische universum van de Vlaamse beweging | Marnix Beyen, UAntwerpen
  • Lon Landaus kostuumontwerpen en andere sporen van Reynaertopvoeringen in de collectie van het Letterenhuis | Jeroen Cornilly, Letterenhuis
  • Reynaert, Bruun en de Gentse politiek. Over een foto van Jimmy Kets (2018) | Remco & Nora Sleiderink, UAntwerpen/Debateville
  • Reynaert als politiek dier – tot hoe ver terug? | Frits van Oostrom, UUtrecht
  • Vossen in zeventiende-eeuwse politieke liederen | Tine De Koninck, UAntwerpen
  • Een gravin als geit, een hertog als ever en een regent als vos Middeleeuwse dierenverhalen als politiek commentaar | Paul Wackers, UUtrecht
  • Artistieke tussenkomsten | Anke Verschueren

Inschrijven kan door te mailen naar info@reynaertgenootschap.be en het inschrijvingsgeld van 25 euro p.p. (deelname, koffie, lunch en afsluitend glas) over te maken op het rekeningnummer BE91 6455 1166 9476 van het Reynaertgenootschap, 9100 Sint-Niklaas. Studenten schrijven gratis in.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, Antwerpen
Prijs
25 euro

Elders op FARO

De verkiezingskoorts stijgt zienderogen. Ook vanuit de cultureel-erfgoedsector zijn al verschillende memoranda en inspiratieteksten gepubliceerd. We zetten de oogst van ...
In een nieuw hoofdstuk op de Erfgoedwijzer leert u meer over passief klimatiseren: de relatieve vochtigheid bijsturen met vochtregulerende materialen.
De nieuwe, zomerse update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die FARO in nauw overleg met onze creatieve ...