Reuzencultuur in de Lage Landen | Colloquium

"De reuzen en het Beiaardspaard! Hoera! Hoera! achteruit! achteruit! ... daar zijn ze! ... Bezie ze maar goed! Want alle vijfentwintig jaren komen ze maar eens uit hun paleis en morgen zijn z’er weer binnen! Groot volk laat zich lang wachten en zich niet te veel zien." - uit Felix Timmermans, Lierke Plezierke, 1928.

De Reuzencultuur is heel divers. Er zijn reuzen die hun gemeente nooit verlaten en enkel buitenkomen voor specifieke evenementen. Vaak zijn het historische reuzen. Daarnaast bestaat er een veel grotere categorie actuele reuzen. Ze symboliseren families, sagen, ambachten, wijken, volksfiguren, hele gemeenschappen. Deze reuzen komen regelmatig buiten, tijdens lokale festiviteiten of in reuzenstoeten, en worden gebruikt als ambassadeur van o.a. reuzengilden, scholen, verenigingen, vriendengroepen, bedrijven en gemeenschapsvormende projecten.

Historische reuzenstoeten dateren uit de Middeleeuwen. Ze kwamen voor in de Lage Landen, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige. De oudste reuzen worden reeds vermeld in de late 12e eeuw. Aanvankelijk liepen ze mee in processies. Er waren religieuze en mythologische reuzenfiguren. Ros Beiaard is de bekendste van die laatste groep. Sommige processies werden stedelijke Ommegangen en de randanimatie won aan belang.

Van de late middeleeuwen tot in de 18e eeuw waren reuzen heel populair in de Lage Landen. Over die periode gaat dit colloquium. Tijdens de Franse Revolutie werden vele reuzen vernietigd. In de 20e eeuw hebben de reuzen een nieuwe adem gevonden. Tot vandaag zijn ze op vele plaatsen levend erfgoed en winnen ze aan belang.

De Reuzencultuur in Vlaanderen heeft diepe historische wortels. Tijdens dit colloquium schetsen de sprekers hoe reuzen in het oude Brabant tot de processies en ommegangen behoorden. Ze kijken naar de periode van 1400 tot 1800. Op deze manier willen de initiatiefnemers van dit colloquium een nieuwe impuls geven aan het historisch onderzoek over de aloude Reuzencultuur in Vlaanderen.

Programma

Vanaf 9.30 uur: Onthaal

10.00 uur: Verwelkoming door de heer Rik Verwaest, burgemeester van Lier en prof. dr. Johan Verberckmoes (KU Leuven), moderator van het colloquium

10.15 uur: Giants and processions in late medieval and early modern Europe, 1400-1800 | Openingslezing prof. dr. Margit Thöfner (senior lecturer Open University, Verenigd Koninkrijk)

11.00 uur: De toeristische beleving van ommegangen en processies in de 18e en vroege 19e eeuw | dr. Gerrit Verhoeven (UAntwerpen)

11.30 uur: Stadsreuzen in Antwerpen tijdens de Franse Revolutie en Napoleontische periode | dr. Brecht Deseure (King’s College, Londen)

12.00 uur: Uitgebreide broodjeslunch met vlaai in het Hof van Aragon (19 euro bij inschrijving)

14.00 uur: Reuzen, processies en ommegangen in Brussel in de 17e en 18e eeuw | Emma D’haene (doctoranda KU Leuven)

14.40 uur: Lier in de 18e eeuw | em. prof. dr. Erik Aerts (KU Leuven)

15.20 uur: De Lierse Ommegang van 1722 | Nadine Janssen (Liers Genootschap voor Geschiedenis)

16.00 uur: Slotbeschouwing door prof. dr. Johan Verberckmoes en Luk Ceulemans, voorzitter Gezellen van ’t Groot Volk.

Praktisch

Diverse formules en tarieven mogelijk. Inschrijven door storting op bankrekeningnummer BE58 7350 3800 4079 op naam van Gezellen van ’t Groot Volk:

  • 10 euro met de vermelding ‘inschrijving colloquium’
  • 29 euro met de vermelding ‘inschrijving plus broodjeslunch colloquium’
  • 30 euro met de vermelding ‘inschrijving plus acta colloquium’
  • 49 euro met de vermelding ‘inschrijving plus broodjeslunch plus acta colloquium’

Meer informatie: www.ommeganglier.be

Type
Colloquium
Trefwoorden
Immaterieel erfgoed
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector

Praktische info

Begindatum
Locatie
CC Vredeberg, Vredebergstraat 12/14, 2500 Lier
Meer info

Organisatie: Gezellen van ’t Groot Volk, ter gelegenheid van de Ommegang 2022, onder de wetenschappelijke leiding van prof. Johan Verberckmoes. M.m.v. Stad Lier, Liers Genootschap voor Geschiedenis en Reuzen in Vlaanderen.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...