Rationaliseren van collecties: hoe verzamelen en ontzamelen?

Deze studiedag is het vervolg op Gewikt en Gewogen. Vlaanderen leert waarderen, een ontmoeting die we in maart 2019 hielden in samenwerking met het departement CJM. 

Volgens dezelfde formule zoomen we in het plenaire gedeelte tijdens de voormiddag in op de stand van zaken en de ervaring die we intussen in Vlaanderen hebben opgebouwd omtrent waarderen. Gastvrouw en medeorganisator Wendy Van Hoorde, wetenschappelijk medewerker Mu.ZEE, geeft toelichting bij het traject dat Mu.ZEE uitvoerde rond het waarderen van hedendaagse kunst, een specifieke uitdaging.

Tijdens de studiedag Gewikt en Gewogen gaven de deelnemers duidelijk aan dat er in Vlaanderen nood is aan richtlijnen rond het ontzamelen van roerend erfgoed. Daarom nodigen we deze keer ook keynotespreker Harald Fredheim uit. Fredheim, research associate Heritage Futures, geeft duiding bij de problematiek van het ontzamelen in het Verenigd Koninkrijk aan de hand van het Profusion-onderzoek. Dat onderzoek inspireerde FARO bij het uitvoeren van een nodenanalyse om meer inzicht te krijgen in de praktijk van en de noden bij het herbestemmen en  ontzamelen in Vlaanderen. Over dat onderzoek, dat samen met Nele Coene, stagiaire bij FARO en studente Erfgoedstudies aan de Universiteit van Antwerpen werd uitgevoerd voor de musea en voor de landelijke dienstverlenende organisaties in Vlaanderen, leest u hier meer.

In de namiddag maken we plaats voor vier panelgesprekken, waarin we u vanuit een praktijkvoorbeeld aansporen om mee na te denken over de toekomst van het verzamel- en ontzamelbeleid in Vlaanderen. Deze panelgesprekken hebben als doel de noden in het veld te detecteren en aanbevelingen te formuleren naar het departement CJM. 

Programma

10.00 uur: Inleiding | Olga Van Oost, directeur FARO

10.20 uur: Prioriteiten rond waarderen en ontzamelen. Stand van zaken | Anne-Cathérine Olbrechts (FARO)

10.50 uur: Waarderingstraject Mu.Zee | Wendy Van Hoorde (Mu.Zee)

11.20 uur: Keynote Profusion in Museums | Harald Fredheim (Heritage Futures)

12.00 uur: Lunch en museumbezoek

13.30 uur: Panelgesprekken met de deelnemers 

  • Waarderen in functie van verzamelbeleid: Middelheimmuseum | Veerle Meul
  • Waarderen in functie van presentatie: Mu.ZEE | Wendy Van Hoorde
  • Ontzamelen: waardering en ‘herbestemming’ collectie Jaap Kruithof in het MAS | Leen Beyers
  • Collectiemobiliteit: Harald Fredheim, Nele Coene en Anne-Cathérine Olbrechts (in het Engels)

Stand van zaken collegagroep 'Herbestemmen Vlaanderen' en voorstelling onderzoek Profusion in Museums

15.00 uur: Pauze

15.15 uur: Slot | Korte samenvatting en receptie, als de coronamaatregelen het toelaten

Coronamaatregelen

FARO volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijft dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze en andere vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en u daar tijdig over informeren. Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 70 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 50 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Inschrijven
Facturatiegegevens
Wie dieper wil graven en op zoek is naar een sterk conceptueel kader, kan hier terecht.  Deze studiedagen, masterclasses en bijeenkomsten gaan in op de fundamenten van ons werk. Ze ondersteunen visievorming en strategie, of nemen grote dilemma’s onder de loep. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Mu.ZEE, Romestraat 11, 8400 Oostende
Prijs
70 euro (standaard)
50 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 100 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 82

Elders op FARO

Afgelopen weekend kreeg de ErfgoedApp een stevige update. Zo is de succesvolle app alvast helemaal klaar voor een nieuw seizoen ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...