Rapport aan UNESCO: rondetafelgesprekken over immaterieel erfgoed

In den beginne

We zijn het jaar 2006. België ratificeert de Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Met andere woorden: België bekrachtigt wettelijk de conventie. De verschillende regio’s verbinden zich tot het ontwikkelen en uitbouwen van een beleid rond immaterieel erfgoed. De jaren daarna gebeurt er veel:

Kortom: tal van initiatieven zetten zich met de nodige dynamiek, een warm hart en bakken energie in voor het levende erfgoed in Vlaanderen, dat door vele handen gemaakt, gedragen en gedeeld wordt.

Vijftien jaar later

Intussen zijn we 2021. Veel is al gebeurd, veel moet er nog gebeuren. Waar willen we de komende jaren op inzetten en hoe willen we vooruitgang boeken? Verschillende terreinen liggen open: beeldvorming en communicatie over immaterieel erfgoed, de plaats van immaterieel erfgoed in ons onderwijs of de link tussen immaterieel erfgoed en duurzame ontwikkeling. Om er maar enkele te noemen.

UNESCO vraagt daarom dat alle lidstaten elke zes jaar een balans opmaken, in de vorm van een periodiek rapport. Eind 2021 dient België zijn rapport bij UNESCO in. Twee vragen staan daarbij centraal: 'Wat is de impact van de conventie in de lidstaten die zich engageerden om het immaterieel erfgoed op hun territorium te borgen?', en 'Waartoe wil Vlaanderen zich engageren voor de toekomst?'

Oproep: laat uw stem horen! 

Het Departement CJM van de Vlaamse overheid en Werkplaats immaterieel erfgoed als organisatie voor het immaterieel erfgoed in Vlaanderen, werken de komende maanden samen aan de voorbereiding van dit rapport voor UNESCO.

Omdat immaterieel erfgoed over heel veel mensen, verenigingen en organisaties gaat, worden bij de opmaak van het rapport graag zoveel mogelijk mensen betrokken. Ook u bent van harte uitgenodigd om uw stem te laten horen. Dat kan eenvoudig door deel te nemen aan een van de geplande rondetafelgesprekken. Een overzicht.

Rondetafelgesprekken over immaterieel erfgoed & onderwijs

 • Hoger onderwijs (academische opleiding): 26 mei 2021, 16.00 - 17.30 uur
 • Hoger onderwijs (professionele opleiding): 10 juni 2021, 10.00 - 12.00 uur
 • Secundair onderwijs (1): 9 juni 2021, 16.30 - 18.00 uur
 • Secundair onderwijs (2): 11 juni 2021, 10.00 - 11.30 uur
 • Basisonderwijs: 2 juni 2021, 14.00 - 15.30 uur

Rondetafelgesprekken over immaterieel erfgoed en verschillende thema's:

 • Immaterieel erfgoed in de verschillende thematische domeinen, Domeinnetwerk ICE: 27 mei 2021, 10.00 - 12.00 uur 
 • Lokaal beleid & immaterieel erfgoed: 31 mei 2021, 10.00 - 12.00 uur
 • Immaterieel erfgoed & diversiteit, rondetafel erfgoedwerkingen: 3 juni 2021, 14.00 - 16.30 uur
 • Erfgoedgemeenschappen Inventaris Vlaanderen: 16 juni 2021, 19.30 - 21.30 uur
 • Immaterieel erfgoed, wetgeving en regelgeving in diverse sectoren: 22 juni 2021, 15.30 - 17.00 uur 
 • Immaterieel erfgoed, communicatie & media: 19 augustus 2021, 14.00 - 16.00 uur

Praktische info

Begindatum
Prijs
Gratis
Meer info

Neemt u graag deel aan een of meerdere van onderstaande gesprekken? Neem dan contact op met coördinator Jorijn van Werkplaats immaterieel erfgoed via jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be.

Meer info: website Werkplaats immaterieel erfgoed

Elders op FARO

Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...