Publieksonderzoek. Wat houdt het in en wat levert het op? Save the date!

Publieksonderzoek. Wat houdt het in en wat levert het op? Samen met FARO en het departement CJM organiseert het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie dit najaar twee info- en vraagmomenten over het thema.

Tussen november 2017 en november 2018 coördineerde het Kenniscentrum een publieksbevraging in twaalf Vlaamse musea. Naast de individuele onderzoeksrapporten voor de deelnemende musea, leverde dit ook interessante inzichten op over het Vlaamse museumpubliek. Bovendien werd een beproefd methodologisch kader uitgewerkt dat kan ingezet worden bij het opzetten en uitvoeren van publieksonderzoek. 

Twee bijeenkomsten, twee invalshoeken

Door de onzekere COVID-situatie wordt momenteel nog bekeken hoe we deze momenten precies laten plaatsvinden. Maar wat u nu wel alvast kunt doen, is volgende data in uw agenda noteren: vrijdag 2 oktober en dinsdag 17 november, telkens in de namiddag.

Op vrijdag 2 oktober ligt de focus op het voorbije publieksonderzoek. De onderzoekers van het Kenniscentrum presenteren de voornaamste resultaten en beantwoorden al uw vragen. Aansluitend peilen we naar uw kennisnoden en verwachtingen over het opzetten en organiseren van publieksonderzoek.

Op dinsdag 17 november ligt de focus op hoe de resultaten van het publieksonderzoek verspreid kunnen worden en op welke manier u er als museum mee aan de slag kunt gaan. De onderzoekers van het Kenniscentrum presenteren een nieuwe onlinemodule waarmee musea de resultaten van hun publieksonderzoek kunnen bekijken. Aansluitend peilen we naar de ervaringen en eventuele moeilijkheden om met gegevens uit publieksbevragingen aan de slag te gaan. Daarnaast bekijken we samen hoe publieksonderzoek in de toekomst structureel kan ingebed worden en wat hiervoor nodig is, zowel bij de musea zelf, als op het vlak van beleid.

Meer info: contacteer Alexander Vander Stichele, adviseur praktijkontwikkeling | onderzoek bij FARO.

Praktische info

Begindatum
Locatie
n.t.b.

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...