Publiek Domein Dag BE 2020 | Save the date

In het kader van Publiek Domein Dag BE 2020 organiseren PACKED / VIAA, Wikimedia België en de Koninklijke Bibliotheek (KBR) op 21 februari 2020 een studienamiddag voor erfgoedprofessionals in de KBR. Centraal staan de kansen die het publiek domein biedt om out-of-copyright erfgoedcollecties online beschikbaar te maken.

Sprekers uit de erfgoedsector komen praten over hun praktijk i.v.m. digitale collectieontsluiting en hergebruik en willen zo anderen inspireren. Ook worden de winnaars van de fotowedstrijd Wiki Loves Heritage er bekendgemaakt.

Het publiek domein is de verzameling van alle creatieve werken waarop geen exclusieve rechten rond intellectueel eigenaarschap vallen. Deze rechten kunnen verlopen zijn, afgestaan zijn, de auteur kan er expliciet van afzien of ze kunnen niet van toepassing zijn. Publiek Domein Dag of Public Domain Day wordt wereldwijd gevierd door communities die erover waken dat ons gedeeld erfgoed vrij toegankelijk wordt en blijft. In België zetten PACKED / VIAA en de KBR er samen met Wikimedia België hun schouders onder, met als doel bewustzijnsvorming rond het publiek domein en ondersteuning van erfgoedinstellingen in het vrij beschikbaar maken van out-of-copyright digitale collecties.

De studienamiddag van 21 februari 2020 is specifiek gericht op mensen actief in de erfgoedsector die hun kennis rond auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten willen verbeteren en ervaringen willen uitwisselen.

PACKED / VIAA stimuleert de ontsluiting van erfgoed dat zich in het publiek domein bevindt. Zo begeleiden we erfgoedinstellingen doorlopend met het opladen van hun collectiegegevens en reproducties naar de Wikimedia-platformen. We zien in de online ontsluiting van erfgoed ook een belangrijk crowdsourcingsaspect. In de fotowedstrijd Wiki Loves Heritage worden vrijwilligers gevraagd om hun eigen beelden van Belgische erfgoed op Wikimedia-platformen op te laden. De winnaars van deze fotowedstrijd zullen ook op Publiek Domein Dag bekendgemaakt worden.

Een gedetailleerd programma volgt snel. Voertaal van het event is Engels. 

Bron: PACKED

Praktische info

Begindatum
Locatie
Koninklijke Bibliotheek van België, Royal Sky Room I, Kunstberg, 1000 Brussel
Meer info

Organisatie: PACKED / VIAA, Koninklijke Bibliotheek (KBR) en Wikimedia België

Inschrijven kan via Eventbrite.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...